Innhold

Står bransjen rustet for fremtidens utfordringer?

Konferansen har tidligere blitt kritisert for å være for mye rettet mot transportutøvere, men i år rettes det et ekstra søkelys mot transportkjøperne.

– Blant foredragsholderne er det etter min mening et skikkelig topplag av vareeiere, sier arrangementsansvarlig Jo Eirik Frøise.

Paralelle sesjoner

Årets konferanse gjennomføres etter samme grovmal som foregående år: etter åpningsforedragene i plenum vil det i løpet av dag én bli gjennomført fem parallelle spor med ulike hovedtema. Dag to vil ha fire spor, før konferansen tradisjonen tro avsluttes med politisk debatt.

Utstilling

Pauser og lunch vil begge dager bli gjennomført i området med rundt 80 utstillere.

Selv om det er tolvte året på rad at Jo Eirik Frøise har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av konferansen, har imidlertid hverken han eller resten av arrangementskomiteen stivnet i gamle spor. Han forteller at de i år vil gjøre utstillingen noe mer intim kompakt uten at de rundt 80 utstillerne får mindre plass av den grunn. Likeledes vil det bli etablert et "Speakers Corner" med scene, TV-skjermer og sitteplasser der utstillerne vil få tilmålt tid til egen promotering i pausene.

Attraktiv for vareeiere

Frøise opplyser at de ikke minst har tatt tunge grep for å imøtekomme tilbakemeldingene om at konferansen de siste årene har vært alt for mye rettet mot transportutøverne. Årets valg av temaer og foredragsholdere skal derfor gjøre konkurransen mer attraktiv for vareeiere, og i likhet med fjoråret vil ett av sporene begge dager være dedikert transportkjøpere og vareeiere.

Se evaluering av konferansen 2016