Innhold

Rekordmange transportkjøpere på årets konferanse

Arrangørene finpusser nå det siste før konferansestart. F.v.: Leder av Logistikkforeningen Øst Kine Stirler Alm, prosjektleder for Transport & Logistikk Jo Eirik Frøise, direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli, direktør i Norske Havner Arnt-Einar Litsheim, og leder av Logistikkforeningen Robert Skaugrud

- Dette blir to spennende dager, med et program som allerede har fått mye ros. I år kan jeg love rekordmange transportkjøpere som foredragsholdere med fokus på lønnsomhet, kvalitet, pris og framføringstid, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise.

23. og 24. oktober er det klart for den 59. utgaven av Transport & Logistikk.

- Uten å ta munnen for full vil jeg påstå at årets konferanse vil bli den beste vi har arrangert i vår 59-årige historie. Her blir det kamp om plassene, sier Frøise.

Det blir et stort fokus på lønnsomhet og kostnadsreduksjon. Mange bedrifter kommer til konferansen for å fortelle om hva de gjør på nettopp dette området i logistikkjeden. Logistikk som konkurransefortrinn, ehandel, en ny nasjonal transportplan og dens konsekvenser for transportnæringen vil være aktuelle tema. Selvsagt vil vei, bane og havn også være sentrale tema på konferansen.

- Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også lært av innspillene fra fjorårets konferanse. Vi har arbeidet hardt for at både nye og tidligere deltakere skal få en god konferanse i oktober, sier Frøise.

Suksessen de foregående årene, med over 800 konferansedeltakere, er et klart tegn på at vi har lykkes.

- Vi håper at deltakerantallet fortsetter å vokse også i år, forteller Frøise.

Alle topplederne på plass

En av de spennende sesjonene er den hvor alle topplederne i de norske samlasterne samles for første gang på mange år.

Hva er det som påvirker den norske transporthverdagen? Hva er de store transportørenes prioriterte oppgaver? Og er de godt nok forberedt til å møte fremtidens krav til transporten?

I denne sesjonen vill alle lederne fra de store transpotørene samles:

  • Konserndirektør Tore K. Nilsen i Bring
  • Administrerende direktør Terje Aarbog i DHL Express Norway
  • Administrerende direktør Michael Holmstrøm i Schenker
  • Administrerende direktør Robin Olsen i PostNord

- Dette er en sesjon jeg regner med vil være et av høydepunktene på konferansen, sier en forventningsfull prosjektleder.

Samferdselsdebatt med nyvalgte politikere

Som vanlig avsluttes konferansen av den tradisjonelle samferdselsdebatten. Her vil samferdselsministeren møte de nyvalgte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det nye statsbudsjettet som fremlegges i forkant av konferansen. Da er det også anledning for å gjøre opp status: Hva oppnådde den blå-blå regjeringen oppnådd etter fire år med makten i samferdselsdepartementet?

Du kan fremdeles bestille stand

Med 6000 meter utstillingslokale har vi også nesten ubegrensede muligheter for standområdet. På utstillingen har havnene vært en solid deltager de siste årene. Dette er jo en fantastisk plass for alle leverandørene til transport- og logistikkbedriftene å treffe beslutningstakere fra hele landet.

– De siste årene har representanter for over 350 bedrifter deltatt på konferansen. Vi har fremdeles noen stand igjen å selge, så her er det bare å ta kontakt, avslutter sunnmøringen med et smil.