Innhold

Prisdryss

Aktuelt

Publisert

Logistikkprisen, pris for unge talenter, miljøpris og Moderne Transport-prisen. Det ble et stort prisdryss under Transport og Logistikk-konferansen 2018.

> Bilder og presentasjoner fra konferansen

Logistikkprisen til gjenbruksidè

Adm. direktør Knut Eriksmoen i Schenker overrekker logistikkprisen til adm. direktør Ragnar Strand i NLP på Transport og Logistikk 2018. Foto: Norsk Industri

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble vinner av Logistikkprisen 2018. Selskapet fikk prisen for å ha utviklet en ide som medfører både en reell reduksjon i klimafotavtrykk i et livsløpsperspektiv og en betydelig effektivisering av distribusjon og returlogistikk.

Prisen er etablert av DB Schenker AS og tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet.

Det var adm. direktør Knut Eriksmoen i Schenker som overrakte prisen til adm. direktør Ragnar Strand i NLP på Transport & Logistikk-konferansen.

- NLP har utviklet en forretningsmodell som er bærekraftig for seg selv og lønnsom for brukerne. Selskapet har demonstrert at bransjen er miljøbevisst og tar initiativ for å finne innovative løsninger som øker bransjens attraktivitet som arbeidsgiver, sa Eriksmoen.

NLP har gjennom livssyklusanalyser kommet frem til et konsept med gjenbrukskasser og paller i plast som erstatter engangsemballasje, og kan mer enn halvere CO2-utslippene knyttet til bruken i dagligvarebransjen.

Ungt logistikktalent hedret

Transport og Logistikk 2018. Styreleder i NHO Logistikk og Transport gir prisen Unge talenter til Mats Hanssen Yttervik, logistikkansvarlig ved Rana Industriterminal. Foto: Norsk Industri.

Mats Hanssen Yttervik som er logistikkansvarlig ved Rana Industriterminal ble tildelt prisen Unge talenter under festmiddagen til Transport & Logistikk 2018. Det er NHO Logistikk og Transport som har etablert denne prisen.

Om vinneren sier juryen at han utviser stor forståelse for logistikkfaget, har god vurderingsevne og har stå på vilje. Etter knapt ett år som trainee i bedrifter ble han tilbudt stillingen som logistikkansvarlig, noe som innebærer et stort ansvar.

Mats Hanssen Yttervik er dessuten en bidragsyter og pådriver i et pågående utviklingsprosjekt: morgendagens løsninger for terminalhåndtering av industrigods.

Prisen omfatter blant annet et innrammet diplom, og en gavesjekk på 10 000 kroner. Vinneren kan også nomineres som norsk representant til The Young International Freight Forwarder og the Year Award.

Miljøpris til NOx-fondet

Transport og Logistikk 2018. Daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet mottok miljøprisen fra administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport. Prisen er en litografi av Kenneth Blom kalt "Battlefield". Foto: Norsk Industri.

Næringslivets NOx-fondet virker etter hensikten. I 2008 ble det inngått en miljøavtale mellom flere av næringslivets organisasjoner og norske myndigheter, hvor organisasjonene på vegne av sine medlemmer forpliktet seg til å redusere utslippene av NOx slik at Norge skulle nå sine internasjonale forpliktelser om å redusere NOx-utslipp i Norge. En av organisasjonene har oppnådd sine forpliktelser hvert eneste år: Næringslivets NOx-fond.

Det fikk de NHO Logistikk og Transports miljøpris for 2018.10.23 Utdelingen fant sted på festmiddagen til Transport & Logistikk 2018 mandag.

Juryen slier at vinneren har vært en pådriver for miljø- og næringsutvikling. Fondet har utbetalt 4,5 milliarder kroner i støtte til 1 000 tiltak. Det er gitt støtte til prosjekter innenfor transport og industri og har gjort det mulig å utvikle og implementere ny norsk teknologi, som også i mange tilfeller, reduserer bedriftenes kostnader i tillegg til utslipp av NOx og CO2.

Unikt Yaraprosjekt vant pris

Transport og Logistikk 2018. Førstelektor ved BI, Eirill Bø, som er juryens leder og MT-redaktør Øyvind Ludt overrakte Moderne Transport-prisen til Bjørn Tore Orvik, Yara. Foto: Norsk Industri.

- Vinneren har skapt et prosjekt som er miljøvennlig, fremtidsrettet og tar i bruk nyskapende, og norsk, teknologi – og det er det første i verden av sitt slag. Samtidig fjerner det gods fra veien og flytter det til sjøen, sier juryen for Morderne Transport-prisen som ble utdeld under Transport&Logistikk 2018. Bjørn Tore Orvik, Yara er en verdig vinner.

Han er mannen med ideen til og drivkraften bak verdens første autonome og helelektriske containerskip, Yara Birkeland.

Vinneren hadde en visjon for en ny logistikk-kjede, og har i løpet av kort tid fått på plass de nødvendige samarbeidspartnere til å realisere et prosjekt som har vekket oppsikt langt ut over Norges grenser. Han har evnet å få alle krefter til å trekke i samme retning mot et felles og unikt mål», heter det i juryens begrunnelse.

Verdens første autonome containerskip skal frakte containere med kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya, til eksporthavnene i Brevik og Larvik. I prosessen spares anslagsvis 40.000 lastebilturer gjennom et boligområde i Porsgrunn.

> Bilder og presentasjoner fra konferansen