Innhold

  • Norsk Industri
  • Planlegger grønne tema for Transport & Logistikk 2020

Planlegger grønne tema for Transport & Logistikk 2020

Aktuelt

Publisert

To menn som står foran et par vogntog

Are Kjensli, NHO Logistikk og Transport og Jo Eirik Frøise, Norsk Industri. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Står bransjen rustet for fremtidens utfordringer? Dette spørsmålet vil stå sentralt under Transport & Logistikk 2020 som arrangeres 19. og 20. oktober 2020. Neste års konferanse vil bli preget av en næring i endring både når det gjelder kunders handlemønster og krav til en grønn transport. – Blant foredragsholderne er det etter min mening et skikkelig topplag av vareeiere, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise.

Miljø i hovedfokus

Tema for neste års konferanse er selvagt ikke lagt helt enda, men grønn transport er noe som helt klart vil være på programmet. Her har vi alerede planlagt en rekke med foredrag om temaet. Grønn energiteknologier og nye energieffektive løsninger for både bil, båt, jernbane og fly utvikles i et rekordraskt tempo over hele verden. Representanter på Stortinget og i EU, lokale myndigheter, private operatører og energiselskaper står overfor vanskelige beslutninger når de har å investere i samt infrastruktur. Derfor setter Transport & Logistikk 2020 fokus på grønn transport, både på konferanse og i utstillingen.

Stor utstilling

Selv om det er 16. året på rad at Jo Eirik Frøise har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av konferansen har imidlertid hverken han eller resten av arrangementskomiteen stivnet i gamle spor. Han forteller at de vil gjøre utstillingen noe mer intim og kompakt uten at de rundt 100 utstillerne får mindre plass av den grunn. Likeledes vil det bli etablert et "Speakers Corner" med scene, TV-skjermer og sitteplasser der utstillerne vil få tilmålt tid til egen promotering i pausene.

- Jeg har allerede fått bestillinger både for 2020 og 2021 konferansen, forteller Frøise. - Med andre ord har vi, sammen med mange gode samarbeidspartnere, fått til et møtested for transport og logistikkbransjen, sier han.

Inviterer til temaseminar

Frøise opplyser at de ikke minst har tatt grep for å imøtekomme tilbakemeldingene om at konferansen de siste årene har vært alt for mye rettet mot transportutøverne. Valg av temaer og foredragsholdere skal derfor gjøre konferansen mer attraktiv for vareeiere, og i likhet med fjoråret vil ett av sporene begge dager være dedikert transportkjøpere og vareeiere. På slutten av 2019 vil vi invitere en rekke organisasjoner, bedrifter og konferansedeltagere for å komme med ideer og forslag til konferansen 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!