Innhold

NTP 2018-2029 selvfølgelig på agendaen

I april presenterte Regjeringen Nasjonal transportplan 2018 - 2029 der det foreslås å bruke rundt én milliard kroner de neste tolv årene. Vi følger opp dette under konferansen.

Beløpet som foreslås skal gå til modernisering av infrastruktur og til utvikling av sikrere, mer effektive og grønne transportløsninger.

I oktober vil handlingsplanen være klar, og under konferansen vil det bli fokusert på gjennomføringen, herunder veiutbygging, jernbanesatsingen og styrking av sjøtransportens konkurranseevne.

Vi vil komme med gode innspill og få informasjon både fra Bane Nor, Statens vegvesen og Kystverket.