Innhold

Mange aktuelle tema

Digitalisering av jernbanen, bruk av droner, autonome skip, tilskuddsordninger, havnedrift og lønnsomhet i verdikjeden er blant temaene andre dag av konferansen.

Lønnsomhet i verdikjeden

Det dedikerte sporet for vareeierne fortsetter på dag to med å ta opp lønnsomhet i verdikjeden og bedriftenes fokus på transport og logistikk. Her vil man kunne høre om mellom annet Moelven Wood, Lerum, Alliance Healthcare, Brødrene Sunde og Yara.

Havnedrift 

Parallelt vil det også være spor for havnedrift som vil rette søkelyset mot verdiskapningen i havnene og deres samfunnsøkonomiske betydning i tillegg til at behovene for den nye havneloven vil bli diskutert.

Droner, jernbane, autonome skip

Det blir også egne spor for både forskning til nytte for næringslivet og fremtidens trender som blant annet vil ta opp tilskuddsordninger, autonome skip, bruk av droner og ikke minst regelverket rundt bruken av slike. Bane Nor vil presentere digitalisering av jernbanen og det vil bli diskutert hvem som skal betale for dette.

Politikerduell

Den tradisjonsrike politiske debatten mellom statsråden og representanter fra ulike partier vil i år bli gjennomført som dueller mellom partiene med etterfølgende kommentarer fra de øvrige politikerne.