Innhold

Hva møter samferdselsministeren?

Aktuelt

Publisert

Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer på Transport & Logistikk konferansen 2018. Foto: Torbjørn Tandberg

Er det handlingsplanen for Nasjonal Transportplan 2018-2029 eller regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til en dominerende datasentralnasjon samferdselsministeren blir utfordret på under den store samferdselsdebatten på Transport & Logistikk 2018?

De tidligere debattene hvor fraksjonslederne fra de ulike partiene i samferdselskomiteen tar frem sine kampsaker, har ofte omhandlet vedlikeholdsetterslep på vei og bane, tempo i de store utbyggingsprosjektene og klimamålene. Transport-næringen står midt i en utfordrende digitaliseringstid.

Ett av de store temaene under årets konferanse er nettopp digitalisering, og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen uttalte sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i februar at Norge skal bli verdens beste datasenterland.

I et debattinnlegg skrev de to ministerne:
Digitalisering og håndtering av store datamengder blir en stadig viktigere ressurs både for næringslivet og samfunnet. Veksten i databruk er vanskelig å fatte: Hver uke blir det nå produsert mer data enn det ble gjort i hele det forrige årtusen.

Bilder og videoer blir lastet opp fra sosiale medier, vi handler, surfer, leser aviser og kommuniserer på nett. Vi får data fra kart- og trafikktjenester, statistikk, værobservasjoner og om helse. Den store mengden data påvirker måten vi forsker på, produserer og samhandler på.

Denne utviklingen gjør også at behovet for lagring, regnekraft og dermed også datasentertjenester, vokser kraftig. Ifølge IT-selskapet Cisco vil antallet store datasentre globalt nesten dobles fra 2015 til 2020. Denne utviklingen skal Norge bli en ledende del av. Datasenternæringen kan bli en stor og viktig næring for Norge. Den kan bidra med nye arbeidsplasser, investeringer i infrastruktur og gi andre positive ringvirkninger for landet vårt.

Samferdselsdebatten går av stabelen mandag 22. oktober klokken 17.00.