Innhold

Fremtidens transport- og logistikknæring

På dette sporet står temaer som posisjonering i fremtidens transport- og logistikknæring, dagligvarelogistikk og miljøaspektet på agendaen.

Prosjektleder Jo Eirik Frøise forteller at dette sporet starter med en debatt om hvordan samlasterne har posisjonert seg på fremtidens transport- og logistikknæring.

Dagligvarelogistikk

Deretter rettes søkelyset mot dagligvarelogistikk, inkludert planlegging, distribusjon og redusering av svinn innenfor ferskvarelogistikk, før de to styrelederne Torbjørn Johannson i ASKO og Felix H. Tschudi i Tschudi Logistics vil orientere om sine miljøsatsinger.

Miljøaspektet blir for øvrig også tatt opp under sporet Logistikk 2017 – effektivitet i verdikjeden som også vil ta opp tidstyvene i logistikken og hvilke nye krav forbrukerne stiller til å få kjøpt, betalt og levert varene.

Godsstrategi 

Programmet var ennå ikke helt ferdig da vi snakket med Frøise rett før påske. Da var blant annet lite av sesjonen for godsstrategi i Norge ennå ikke spikret. Helt sikkert er det imidlertid at dette sporet vil ha en sesjon for smarte leveranser der det vil bli fokusert på at god logistikk er helt avgjørende for at netthandlere skal vende tilbake og at leveransene kan gjøres smartere ved hjelp av ny teknologi.

Into the Heart of the City

En av direktørene i Dachser vil dessuten ta turen til Gardermoen for å orientere om selskapets spennende prosjekt "Into the Heart of the City" som nå prøves ut i både Paris og Stuttgart. Det er blant annet basert på minihubs og elektriske kjøretøy, inkludert elsykler.