Innhold

  1. Står bransjen rustet for fremtidens utfordringer?

    Konferansen har tidligere blitt kritisert for å være for mye rettet mot transportutøvere, men i år rettes det et ekstra søkelys mot transportkjøperne.

  2. NTP 2018-2029 selvfølgelig på agendaen

    I april presenterte Regjeringen Nasjonal transportplan 2018 - 2029 der det foreslås å bruke rundt én milliard kroner de neste tolv årene. Vi følger opp dette under konferansen.

  3. Mange aktuelle tema

    Digitalisering av jernbanen, bruk av droner, autonome skip, tilskuddsordninger, havnedrift og lønnsomhet i verdikjeden er blant temaene andre dag av konferansen.