Ansatte

Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS

Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo 
Besøksadresse: Middelthunsgt. 27, Majorstuen, Oslo
Telefon: +47 23 08 88 00