1. Stillasbyggerfaget vedtatt som særløp!

  Etter flere omfattende runder med bransjen og i Faglig Råd for Bygg og anlegg, foreslo Utdanningsdirektoratet at Stillasbyggerfaget skulle bli et VG2 sammen med Elementmontasje.

 2. Produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikring

  I 2016 kom produsentforskriften. Det innebar at de tidligere norske typegodkjenningene for stiger, stillas og kantsikring ikke lenger var gyldige, og dermed at et stort antall produkter mangler sertifisering i henhold til nevnte forskrift.

 3. Status rullestillas januar 2022

  Etter mer enn 8 års arbeid med revidering av EN 1004, ble forslaget som var utarbeidet vedtatt i CEN systemet som ny EN standard 30/11-2020.

 4. Forankring av stillas rev3

  I de siste årene har vi hatt flere ulykker med stillaser som har blitt presset inn i vegg, eller sugd eller blåst ut, slik at stillaskonstruksjonen har veltet. Les saken under.

 5. Beregning av tak over tak

  Inndekkede konstruksjoner er midlertidige konstruksjoner som er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet ved plan og bygningsloven. Inndekkede konstruksjoner er per definisjon ikke stillas, og er derfor ikke underlagt Arbeidstilsynet. I inndekkede konstruksjoner inngår alltid et tak.

 6. Sikring av stillasgulv

  Det har vært noe fokus på sikring av lemmer den siste tiden - I forbindelse med sertifisering av gulv i stillas dukket det opp mange forslag på hvorledes gulvet kan sikres til stillaset.

 7. Revidering av Forskrifter

  På arbeidstilsynets sider ligger det ute et høringsforslag (vedlagt) om forandring av forskrifter. For den store massen av medlemmer vil vi kun få noen små forandringer i §§17-23 og 24.

 8. Regelendring 01.01-18

  Da har vi fått et par endringer i kapittel 17 vedrørende "stillasarbeid", og den første er en presisering av bruk av verktøysikring/sikring av løst utstyr i stillaset.

 9. Bruk av takbøyler

  I de siste årene har det vært en del ulykker ved bruk av takbøyler over tak. Slike konstruksjoner krever beregninger samt at en må bruke forankringer som er konstruert for formålet.

 10. Bransjeveikart

  Styret i Stillasentreprenørenes forening (SEF) ønsker med dette å beskrive hvilke muligheter som ligger for utvikling på lang sikt innen stillasbransjen.

 11. Trappetårn

  I forbindelse med åpningen av et kjøpesenter ble det behov for å montere en midlertidig rømningsvei av stillasutstyr til de fikk produsert og montert fast rømningsvei.