Innhold

 1. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Geir Gule valgt som president i den europeiske stillasforeningen

  I slutten av oktober ble Geir Gule valgt inn som president i den europeiske stillasforeningen, Union Europeicher Gerustbaubetribe (UEG).

 2. Korrosjon, isolering, stillas

  Spørsmål om trapp og gangveg for containere

  Trapp for atkomst til containere er midlertidige trapper for bygninger, og dette ligger under Direktoratet for Byggkvalitet. Selv om det brukes stillasutstyr til gangbanen og trappen, er det TEK 17 som gjelder.

 3. Aktuelt

  Forankring av stillas rev3

  I de siste årene har vi hatt flere ulykker med stillaser som har blitt presset inn i vegg, eller sugd eller blåst ut, slik at stillaskonstruksjonen har veltet. Les saken under.

 4. Aktuelt

  Bruk av stillasutstyr som løftebukker

  På mange steder, særlig i industrien, brukes det ofte løftebukker laget av stillasmateriell.

 5. Aktuelt

  Beregning av tak over tak

  Inndekkede konstruksjoner er midlertidige konstruksjoner som er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet ved plan og bygningsloven. Inndekkede konstruksjoner er per definisjon ikke stillas, og er derfor ikke underlagt Arbeidstilsynet. I inndekkede konstruksjoner inngår alltid et tak.

 6. Aktuelt

  Sikring av stillasgulv

  Det har vært noe fokus på sikring av lemmer den siste tiden - I forbindelse med sertifisering av gulv i stillas dukket det opp mange forslag på hvorledes gulvet kan sikres til stillaset.

 7. Aktuelt

  Revidering av Forskrifter

  På arbeidstilsynets sider ligger det ute et høringsforslag (vedlagt) om forandring av forskrifter. For den store massen av medlemmer vil vi kun få noen små forandringer i §§17-23 og 24.

 8. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Storaksjon på byggeplasser - Høsten 2018

  Arbeidstilsynet har gjennomført en ny storaksjon på byggeplassene, og resultatet er like dårlig som i våres.

 9. Aktuelt

  Arbeidstilsynet har hatt storaksjon

  I mai har Arbeidstilsynet hatt storaksjon på 500 byggeplasser, hvorav nesten halvparten ble stanset.

 10. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Gullkrone tildelingen 2018

  Beerenberg Corp. har vunnet Rystad Energys Gullkrone for "Business success of the year"! En pris som henger svært høyt innen olje- og gassbransjen.

 11. Aktuelt, Aktuelt

  Regelendring 01.01-18

  Da har vi fått et par endringer i kapittel 17 vedrørende "stillasarbeid", og den første er en presisering av bruk av verktøysikring/sikring av løst utstyr i stillaset.

 12. Aktuelt

  Bruk av takbøyler

  I de siste årene har det vært en del ulykker ved bruk av takbøyler over tak. Slike konstruksjoner krever beregninger samt at en må bruke forankringer som er konstruert for formålet.

 13. Aktuelt

  Free Health & Safety and Technical guidance's in UK

  I England har nå stillasbransjen (NASC) frigjort de fleste Safety guidance (SG) og Technical guidance (TG) for gratis nedlasting til alle.

 14. Aktuelt

  Bransjeveikart

  Styret i Stillasentreprenørenes forening (SEF) ønsker med dette å beskrive hvilke muligheter som ligger for utvikling på lang sikt innen stillasbransjen.

 15. Aktuelt

  Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

  Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden.

 16. Aktuelt

  Forskrift om utførelse av arbeid - endret 01.01.2017

  Nye ting i forskrift om utførelse av arbeid som er forandret 01.01.2017

 17. Aktuelt

  Oppklaringer vedrørende rekkverk og innkledning

  I medlemsmøtet i Stavanger fikk vi forståelsen at mange av medlemmene hadde gale tolkninger av hvorledes et rekkverk skulle se ut.

 18. Aktuelt

  Trappetårn

  I forbindelse med åpningen av et kjøpesenter ble det behov for å montere en midlertidig rømningsvei av stillasutstyr til de fikk produsert og montert fast rømningsvei.

 19. Stillasdagene 2016 godt besøkt

  Vi ser tilbake på to innholdsrike og vellykkede dager på Clarion Hotell Energy i Stavanger (04 - 05.10.16).