Innhold

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Aktuelle saker fra bransjen:
 1. Aktuelt

  Forankring av stillas rev3

  I de siste årene har vi hatt flere ulykker med stillaser som har blitt presset inn i vegg, eller sugd eller blåst ut, slik at stillaskonstruksjonen har veltet. Les saken under.

 2. Aktuelt

  Bruk av stillasutstyr som løftebukker

  På mange steder, særlig i industrien, brukes det ofte løftebukker laget av stillasmateriell.

 3. Aktuelt

  Beregning av tak over tak

  Inndekkede konstruksjoner er midlertidige konstruksjoner som er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet ved plan og bygningsloven. Inndekkede konstruksjoner er per definisjon ikke stillas, og er derfor ikke underlagt Arbeidstilsynet. I inndekkede konstruksjoner inngår alltid et tak.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!