Innhold

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Aktuelle saker fra bransjen:
 1. Aktuelt

  Bruk av stillasutstyr som løftebukker

  På mange steder, særlig i industrien, brukes det ofte løftebukker laget av stillasmateriell.

 2. Aktuelt

  Beregning av tak over tak

  Inndekkede konstruksjoner er midlertidige konstruksjoner som er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet ved plan og bygningsloven. Inndekkede konstruksjoner er per definisjon ikke stillas, og er derfor ikke underlagt Arbeidstilsynet. I inndekkede konstruksjoner inngår alltid et tak.

 3. Aktuelt

  Sikring av stillasgulv

  Det har vært noe fokus på sikring av lemmer den siste tiden - I forbindelse med sertifisering av gulv i stillas dukket det opp mange forslag på hvorledes gulvet kan sikres til stillaset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!