Kompetanseveikartet: Kompetanse for fremtidens industri

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Aktuelle saker fra bransjen:
  1. Stillasbyggerfaget vedtatt som særløp!

    Etter flere omfattende runder med bransjen og i Faglig Råd for Bygg og anlegg, foreslo Utdanningsdirektoratet at Stillasbyggerfaget skulle bli et VG2 sammen med Elementmontasje.

  2. Produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikring

    I 2016 kom produsentforskriften. Det innebar at de tidligere norske typegodkjenningene for stiger, stillas og kantsikring ikke lenger var gyldige, og dermed at et stort antall produkter mangler sertifisering i henhold til nevnte forskrift.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!