Innhold

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Aktuelle saker fra bransjen:
 1. Korrosjon, isolering, stillas

  Spørsmål om trapp og gangveg for containere

  Trapp for atkomst til containere er midlertidige trapper for bygninger, og dette ligger under Direktoratet for Byggkvalitet. Selv om det brukes stillasutstyr til gangbanen og trappen, er det TEK 17 som gjelder.

 2. Aktuelt

  Forankring av stillas rev3

  I de siste årene har vi hatt flere ulykker med stillaser som har blitt presset inn i vegg, eller sugd eller blåst ut, slik at stillaskonstruksjonen har veltet. Les saken under.

 3. Aktuelt

  Bruk av stillasutstyr som løftebukker

  På mange steder, særlig i industrien, brukes det ofte løftebukker laget av stillasmateriell.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!