Trine Kopperud

Trine har arbeidet med bærekraft lenge. Fra å begynne å fokusere på reduksjon av lystgassutslipp arbeider hun nå med å oppnå klimamål gjennom Yaras mer enn 70 klimaprosjekter spredt over hele verden. For Trine handler bærekraft om mer enn klima – det handler om en levelig klode på alle områder.

Trine vokste opp i Skien ikke langt fra Norges største industriområde.

– På 60-tallet var røyken fra industripipene et tegn på arbeidsplasser og inntjening, og det var lite fokus på bærekraft. Det har skjedd mye siden, sier Trine.

Trine Kopperud, VP Energy & Environment, Yara. Foto: Yara.

Trine har alltid vært resultatorientert, og etter å ha studert kjemiteknikk ved Heriot-Watt-universitetet i Skottland, gikk hun i gang med forskning i industrien. Etter hvert fattet hun interesse for miljø, og var med i utviklingen av katalysatorteknologi for å redusere utslipp av lystgass. 

Økt interesse for klimasaken førte Trine til DNVGL hvor hun engasjerte seg i internasjonale mekanismer for å implementere teknologiløsninger. Her jobbet hun bredt med bærekraft, og hjalp blant annet selskaper med å utvikle strategier for å redusere karbonfotavtrykk, og å adressere klimarisiko.

– Men… bærekraft betyr mye mer enn å håndtere klima, sier Trine.

– Det innebærer at vår art - Homo sapiens - på sikt kan leve på kloden uten å sette spor som fortrenger andre arter, og at jordkloden er levelig så lenge sola skinner!

Trine mener at dette betyr at vi må omfavne en sirkulær økonomi.

Yara setter nye klimaambisjoner

Nå jobber Trine i Yara, hvor hun setter pris på å finne løsninger for reduserte klimautslipp sammen med engasjerte kollegaer.

– Yara var tidlig ute med å redusere klimautslipp fra salpetersyreproduksjon, og vi vil forbli ledende på bærekraft i vår bransje.

Norsk industri må bruke fornybar energi og råstoffer. For Yara betyr det overgang fra produksjon av ammoniakk fra fossile kilder, til hydrogen produsert fra elektrolyse av fornybar strøm.

Trine trekker frem Yaras planlagte produksjon av grønn ammoniakk i Porsgrunn som en spennende nyvinning på klimafronten.

– Når Yara finner slike løsninger gjøres teknologien tilgjengelig for eksterne kunder også. Globalt har vi bidratt til en reduksjon av klimagass-utslipp tilsvarende 60 prosent av Norges årlige utslipp, forteller hun.

Trine er sikker på at vi gjennomgår et teknologiskifte i norsk industri.

– Dette betyr at norsk industri må over til bruk av fornybar energi og råstoffer. For Yara betyr det overgang fra produksjon av ammoniakk fra fossile kilder, til hydrogen produsert fra elektrolyse av fornybar strøm, avslutter Trine.