Stian Tancred Langedal Unhjem

Stian Tancred Langedal Unhjem, salgsleder i Rainpower Norge AS. Foto: privat

Stian Tancred Langedal Unhjem, salgsleder i Rainpower Norge AS. Foto: privat.

— Spør du noen om hva de tenker på når man sier fornybar energi, så vil nok mange svare en vindmølle. Jeg ønsker å vise folk hvordan vannkraft kan utnyttes og hva den betyr for dagens produksjon og forbruk av energi, sier Stian.

Med en oppvekst nær Lodalen i Oslo, fikk Stian tidlig nyss om Kværner og selskapets dominante posisjon innen vannkraft. Et foredrag på skolen som ble holdt av fra faren til en av klassekameratene  handlet om vannkraft, natur og dens betydning for Norge, og fungerte som en inspirasjon for den fremtidige yrkesveien. Stian gikk inn for å utdanne seg som maskiningeniør ved Høgskolen i Oslo, og har siden den tid jobbet som turbindesigner, prosjektleder og konsulent. Nå jobber han som salgsleder i Rainpower Norge AS.          

— Valget om å bli maskiningeniør var ganske enkelt; jeg har alltid hatt en iboende interesse av å forstå hvordan ting, og da spesielt maskiner, fungerer. Ofte til fattern’s glede og besvær, ler Stian.

Kombinasjonen av maskiner og storslått norsk natur var en match han ikke kunne la gå fra han, og forteller at det beste med jobben er å få løse unike og krevende utfordringer med kreative og erfarne kolleger.

Stian Tancred Langedal Unhjem, salgsleder i Rainpower Norge AS. Foto: privat.

Menneskets kraft og ansvar     

Rainpower Norge AS, hvor Stian jobber, produserer og videreutvikler teknisk vannkraftutstyr til uthenting av fornybar energi gjennom vassdrag verden over. Energien som produseres med utstyret de har utviklet, levert og montert, forsyner norske hjem og norsk industri med utslippsfri elektrisk energi. Den er med å bidra til at norsk industri har kunnet kutte utslipp og øke produktiviteten i mange år.

— Bærekraft er en levemåte for oss mennesker som gjør at mulighetene opprettholdes; muligheter for kommende generasjoner, andre arter og økosystemer. Jeg tror mennesker snart må innse hvilken kraft vi besitter, og hvordan vår globale dominans bør inkludere et ansvar for å bruke all vår kløkt til å ta vare på denne ene planeten vi har.

Pisken og gulroten

Globale trender som klimafokus og automatisering åpner opp for nye muligheter til å nyttiggjøre kraftkilder som kan klimakompenseres, noe Stian tror vil gi norsk kraftkrevende industri et konkurransefortrinn. Han håper virkemidler, både i form av pisk og gulrot, kan sette fart på overgangen til en grønnere industri, og at mulighetene innen automatiseringsprosesser vil føre til at vi tar hjem produksjon som i lengre tid har blitt satt ut til lavkostland.

— Vi har mange kunnskapsrike borgere og naturresurser å spille på, men det som etter min mening er vårt største fortrinn er vår evne og villighet til å ta i bruk moderne teknologi. Her ligger Norge helt i verdenstoppen.