Nina Helene Omdahl

Nina Helene Omdahl, prosessingeniør i elektrolysen ved Alcoa Mosjøen. Foto: Rune Nilsen / Alcoa

Nina Helene Omdahl, prosessingeniør i elektrolysen ved Alcoa Mosjøen. Foto: Rune Nilsen / Alcoa.

Nina Helene Omdahl anser seg selv som en prosessnerd, noe som fører med seg et brennende ønske om å lære mer om prosesser og et stort engasjement for en bærekraftig utvikling av aluminiumssektoren.

Nina Helene kommer fra Kristiansand og er bosatt i Mosjøen. Karrieren hennes startet med et masterstudium i Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, hvor hun valgte spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi. Spesialiseringen åpnet nye dører da hun skulle velge yrke, og valget falt til slutt på prosessingeniør i elektrolysen ved Alcoa Mosjøen, hvor hun har vært i seks år.

— Det aller beste med jobben er alle de fantastiske folkene som jobber her! Vi har en sterk kultur for å stadig lære nye ting, og analyserer alltid data og prosesser for å forbedre oss mest mulig. Frasen «alt må testes» går ofte igjen!

Jeg ønsker å vise at en viktig del av jobben gjøres av de som sitter tett på prosessen. Hver eneste dag jobber operatører, koordinatorer og ingeniører for at vi skal bli bittelitt bedre enn det vi var dagen før.

Teknologipionérer

— Bærekraft for meg er at vi bevarer samfunnet, miljøet og naturen rundt oss slik at fremtidige generasjoner også kan få glede av det.      

I Alcoa jobber de med bærekraft på mange ulike plan. Nina Helene informerer om at de er med i flere forskningsprosjekter på ulike områder som bidrar til å effektivisere prosesser og dermed reduserer energiforbruk, avfall og utslipp. De samarbeider også internt i bransjen, med andre bransjer, med forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, leverandører og kunder.

— Ett eksempel er hvordan vi jobber med å automatisere arbeidsoppgaver og har erstattet kjøretøy med elektriske AGV'er i elektrolysen. Der har vi fire stykker som kjører for seg selv, og så vidt jeg vet, er vi den første elektrolysen i verden som har det.

På samme tid sier Nina Helene at noe av det viktigste de gjør er de små forbedringene som skjer i hverdagen.

— Det er vanskelig å få til noe revolusjonerende, men mange små forbedringer vil til sammen gi en stor effekt. Dessuten trener det oss på endring slik at vi klarer større endringer når det en gang kommer, som for eksempel å ta i bruk ny teknologi, sier Nina Helene.

Hun opplever også en stor forbedringsvilje fra de som jobber «på gulvet».

— Jeg ønsker å vise at en viktig del av jobben gjøres av de som sitter tett på prosessen. Hver eneste dag jobber operatører, koordinatorer og ingeniører for at vi skal bli bittelitt bedre enn det vi var dagen før.

Jeg er sikker på at norsk industri klarer å ta ned utslippene sine og at vi klarer å både være konkurransedyktige og bærekraftige i fremtiden.

Banebrytende teknologi krever tilrettelegging

God tilrettelegging for industrien og gode støtteordninger er alfa omega sier Nina Helene, og utdyper:

— Vi må ha gode rammevilkår, slik at bedriftene kan bruke mest mulig midler på utvikling. I tillegg er støtteordninger for prosessindustrien viktig for å kunne utvikle og implementere miljøvennlig teknologi, som for eksempel CO2-fangst.

 — Jeg er sikker på at norsk industri klarer å ta ned utslippene sine og at vi klarer å både være konkurransedyktige og bærekraftige i fremtiden.

Flott i Mosjøen! Foto: Morten Eriksen / Alcoa.