Kristian Henriksen

Kristian Henriksen, ingeniør og leder for robotisering og teknologi i Beerenberg Services. Foto: privat

Kristian Henriksen, ingeniør og leder for robotisering og teknologi i Beerenberg Services. Foto: privat.

Kompetanse og teknologi fra Norges olje og gass virksomheter er nøkkelen til bærekraftig utvikling, mener Kristian. Han brenner for bærekraft og ønsker å gi flere innsikt i hva norske industri bedrifter jobber med for å imøtekomme akutte behov til bærekraftig drift. Slik kan flere henge seg på utviklingen.

Kristian kommer fra Naustdal i Sogn og Fjordane, men bor nå på Askøy utenfor Bergen. Han har bakgrunn som sveiser og platearbeider, før han startet to treningssentre, og gikk så videre til studier i produksjonsteknikk på Høgskolen i Bergen. Studiene resulterte i jobb innenfor inspeksjon av struktur på offshore-installasjoner, hvor han fikk tverrfaglig arbeidserfaring innenfor inspeksjon, mekanisk arbeid, vedlikehold og tilkomstteknikk.

I dag jobber Kristian som ingeniør og leder for robotisering og teknologi i Beerenberg Services. Kristian trives i jobben sin og forklarer at det er muligheten til å jobbe med forskjellige oppgaver og problemstillinger i en bedrift som satser på utvikling av mennesker og ny teknologi han liker aller best.

– Det er viktig for meg å jobbe med prosjekter som utfordrer meg til å tenke nytt, sier Kristian.

Bærekraft og oljevirksomhet er ingen motsetning, og det kan Norge være et bevis på.

Bærekraft betyr å ta ansvar

– Bærekraft for meg er å ta ansvar. At vi møter vårt behov uten å ødelegge for andre, at vi aktivt bidrar til å finne løsninger som motvirker negative konsekvenser og at vi alltid må tenke holdbarhet fremfor øyeblikkelig profitt.

I Beerenberg satser de på bærekraft. De jobber med robotisering og nyere teknologi innenfor industriell isolering og overflatevedlikehold. Dette er to fagområder som er avgjørende for at industrielle konstruksjoner og utstyr skal ha lang holdbarhet.

–  Det er også en god mulighet til å kunne påvirke hvilke produkter og løsninger som benyttes for å kunne gi den beste holdbarheten og redusere produktet sin belastning på miljøet. Beerenberg jobber også aktivt med oppsamling i forbindelse med overflatebehandling og ansvarlig avfallshåndtering av mikroplastholdig avfall, samt elektrifisering av utstyr som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og gi helsefordeler for arbeiderne, forklarer Kristian.

Bærekraft og norsk oljevirksomhet er ingen motsetning

Kristian ser lyst på fremtiden.

–  Veldig mange bedrifter har våknet. Norsk industri har ressurser nok til å jobbe systematisk med utvikling og dermed bli verdensledende på bærekraftig drift. Absolutt alle bedrifter må ha et aktivt forhold til å finne bærekraftige løsninger og jeg tror at kun de bedrifter som viser vilje til å investere i dette vil være konkurransedyktige om ti år.

–   Norsk industri må fortsette sitt gode arbeid for å oppnå verdens reneste og holdbare on- og offshorevirksomhet.  Bærekraft og oljevirksomhet er ingen motsetning, og det kan Norge være et bevis på. Det er også veldig interessant å følge   med på utvikling av hydrogen fra gass og så må det selvfølgelig jobbes videre med å finne gode løsninger på fangst og lagring av CO2, avslutter Kristian.