Knut Storås

Knut Storås, Service Specialist i Grundfos. Foto: Siv-Camilla Strøm / Grundfos

Knut Storås, Service Specialist i Grundfos. Foto: Siv-Camilla Strøm / Grundfos.

Knut Storås er opptatt av å fortelle de gode historiene fra norsk industri. Han har stor tro på at ny teknologi og innovasjon vil være med på å gjøre norsk industri enda mer bærekraftig.

Knut har en lang karriere bak seg som elektriker. Han tok elektrikerfagbrev ved Strømmen VGS og ble tiltrukket av yrket på grunn av muligheten for en aktiv jobbhverdag. I dag er han Service Specialist i Grundfos, hvor han jobber med å finne bærekraftige løsninger på komplekse utfordringer.

Det angår oss alle

–  Bærekraft er viktig, rett og slett fordi det angår oss alle. Vi må ivareta miljøet for å passe på at våre etterkommere ikke møter en planet strippet for naturressurser, så de også kan leve godt i fremtiden, sier Knut.

Gjennom jobben bidrar han direkte til å dra industrien i en grønnere retning, og trekker frem en situasjon hvor Grundfos er med på å løse to av de viktigste klimautfordringene i vår tid – nemlig rent vann og klimaendringer.

Dette er den samme teknologien som vi bruker for å bringe rent vann til millioner av mennesker over hele verden og spare milliarder av kubikkmeter vann hvert år.

– I flere år har jeg jobbet tett med Rikshospitalet, et av Norges største sykehus. De har mange pumper montert på diverse varme- og kjølesystemer. Pumpene forsyner blant annet operasjonssaler, ventilasjonsanlegg og dataservere, og er kritiske for stabil drift. Da de gamle pumpene skulle erstattes tok vi i bruk den nyeste teknologien for å redusere energiforbruk og CO2-utslipp.

– Dette er den samme teknologien som vi bruker for å bringe rent vann til millioner av mennesker over hele verden og spare milliarder av kubikkmeter vann hvert år.

En grønn revolusjon

Knut er opptatt av å bevisstgjøre forbrukerne om hvor viktig norsk industri vil være for å redusere klimagassutslipp, og anser dette som et viktig skritt fremover. Han ber også de store virksomhetene om å ikke være så konservative med å ta i bruk ny teknologi, som kan resultere i både reduserte utslipp og økt lønnsomhet.

– Jeg ser lyst på fremtiden, og tror vi kommer til å få en grønn revolusjon om fem til ti år. Vi har bare sett toppen av isfjellet når det kommer til nyutvikling, og Norge som tidligere har lent seg på olje og fisk har et stort ansvar for å satse på nye innovasjoner.