Kari Alexandra Haugberg

Kari Haugberg, HR-rådgiver og opplæringsleder hos Elkem Salten Verk. Foto: Elkem

Kari Haugberg, HR-rådgiver og opplæringsleder hos Elkem Salten Verk. Foto: Elkem.

Kari er en stor tilhenger av teknologiske gadgets som gjør livet enklere, men hun trives til fjells eller ute i naturen når hun kan logge helt av. Det minner henne på hvor viktig det er at vi forvalter omgivelsene på best mulig måte for fremtiden, samtidig som verden skal opp og frem.

– For meg er det viktig å få frem at det kan skje store ting også på små plasser, som forhåpentligvis kan være inspirerende for andre, spesielt unge, sier Kari.

Kari er opprinnelig fra Fauske i Nordland og har nylig flyttet hjem etter å ha bodd borte i 15 år. Av utdanning har hun en mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU i Trondheim. Arbeidserfaringen hennes strekker seg fra olje og gass, landbasert industri, næringsmiddelproduksjon og tekniske fag. Nå jobber hun som HR-rådgiver og opplæringsleder hos Elkem Salten Verk.

– Samspillet mellom mennesker, teknologi og utvikling interesserer meg. Når jeg jobber innen HR får jeg jobbe tett på med mennesker innen ulike fag og bransjer. Det gjør at jeg holder meg oppdatert på utvikling innen ulike industrier og teknologier. Jeg får deltatt på spennende utviklingsarbeid og fungerer som en støttespiller og bindeledd mellom organisasjon og menneske.

Det kan skje store ting på små plasser!

– Å være der fremtiden skapes

– Det beste med jobben min er å vite at jeg jobber i et selskap som prioriterer bærekraft og er fremtidsrettet. Jeg liker å få komme tett innpå menneskene som hver dag bidrar med sin kompetanse og kunnskap innen ulike områder, på hver sin måte, men likevel jobber mot det samme målet, sier Kari.

Hun forklarer at de fleste er avhengige av produksjon og teknologi, men at det fortsatt er menneskene bak som er viktigst, derfor synes hun det er givende å få være akkurat der fremtiden skapes, sammen med folkene som skaper den. I tillegg er det flott å jobbe i en hjørnesteinsbedrift lokalt, som også er en viktig brikke i global sammenheng.

– Det skjer mye spennende i Elkem Salten og ny bærekraftig teknologi har både blitt utviklet og tatt i bruk her. Det viser at det kan skje store ting på små plasser også. Noe som gjør meg stolt og optimistisk for norsk industrifremtid.

Industrien er fortid, nåtid og fremtid

For Kari betyr bærekraft at gode valg som vi tar i dag vil ha positive ringvirkninger for de som kommer etter oss.

- Fortiden kan vi ikke gjør så mye med annet med enn å lære av den. Det er fremtiden som gjelder fra nå og fremover.

Elkem Salten. Foto: Elkem.

Kari fortsetter: 

– For å redusere klimautslipp i norsk industri vil det blant annet være behov for et samarbeid på tvers av industrier, land, støtteordninger og myndigheter. I tillegg må det satses på kunnskap og teknologisk utvikling så det grønne skiftet kan bidra til vekst i nye produkter og markeder.

Kari mener at det er mye som blir gjort, og ikke alle tiltak er like synlig utenfor bedriften, men at det er viktig å synliggjøre tiltakene også for de utenfor industrien.

– Kampanjen "Norske Bærekrefter" er viktig for å formidle til alle hva industrien betyr for oss både i fortid, nåtid og fremtid. Industrien er en del av oss alle, enten som produsent eller som forbruker. Det er viktig å formidle hva industrien gjør for å møte det grønne skiftet.