Innhold

Grete Møgster

Grete Møgster, CEO i Abelon Group og Abelon Management  /Abelon Technology. Foto: Abelon

Grete Møgster, CEO i Abelon Group og Abelon Management /Abelon Technology. Foto: Abelon

Hver sommer fra hun var tre år gammel tok moren til Grete henne med på sommerferie til sjøs på farens shippingferder. Nå jobber Grete selv innen shipping, samt bransjer som akvakultur, fornybar energi og olje og gass. Alltid med et fokus på bærekraft.

– Min nysgjerrighet har gitt meg mange muligheter og erfaring fra både olje-gass og akvakultur-næringen. Mest av alt er jeg opptatt av mennesket som vår viktigste ressurs i all fremtidig utvikling, sier Grete.

Grete kommer fra Bømlo og er bosatt i Stavanger, hvor hun er CEO i Abelon Group og Abelon Management/Abelon Technology. Bak seg har hun blant annet flere år som gründer, selvstendig konsulent og HMS-ansvarlig for offshore installasjoner både i norsk og britisk sektor. I utdanningssekken har hun maritim juss fra Høgskulen på Vestlandet, master i risiko og sikkerhetsledelse, samt master og bachelor i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger.

Bærekraft betyr å sette mennesket i fokus

- Min drivkraft er å få være med og skape en endring i fremtiden. Mine yrkesvalg drives av nysgjerrighet og trangen til å skape sammen med andre, og være med og bidra til det grønne skiftet, sier Grete.

For å få dette i stand er det for Grete viktig å sette mennesket i sentrum. Dette innebærer å skape gode team og sikre at alle får bidra med sin kompetanse.

- Vi erfarte at den menneskelige biten var glemt i diskusjonen om bærekraft, og mange følte seg ensomme og utenfor i sammenheng med hva bærekraft egentlig handler om. Så vi ønsket å sette menneskene i førersetet av prosessen!

For Grete betyr bærekraft også en bevissthet rundt effektivisering av ressurser - både menneskelige, teknologiske og miljømessige.

Fremtiden er nå og den er bærekraft.

Omfavner endring

Grete mener næringslivet må skape positivitet rundt fremtiden.

- Det må bli spenstig, fargerikt, modig og positivt. Vi har ansvar for å skape en positiv nysgjerrighet rundt det grønne skiftet.

Grete tror kampanjen «Norske Bærekrefter» kan hjelpe i dette øyemed.

- “Norske Bærekrefter” er viktig fordi fremtiden er nå. Vi skal vise at vi ikke trenger å "kjempe for fremtiden", men kan skape den sammen. Alle skal kunne bidra til hvordan en skaper verdi for seg selv, kollegaer, kunder og miljøet. Denne kampanjen vil bety mye for å øke kunnskap og forståelse for fremtiden. Den er nå, og den er bærekraft.