Andreas Garnes Bergh

Andreas Garnes Bergh brenner for bærekraft og innovasjon. I det daglige jobber han med å finne nye og bedre måter å produsere HÅG-stoler på. For å løse miljøutfordringen i vår tid, må man tenke kreativt og stadig være på leting etter nye løsninger - Det finnes uendelige muligheter, hvis man velger å jobbe kreativt og har det tekniske i bunnen til å bygge videre på.

Andreas er født og oppvokst i Røros, og har etter et variert utdanningsløp dratt tilbake til hjemtraktene og er nå produksjonsutvikler i Flokk Røros. Utdanningen hans startet med en bachelor i materialteknologi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, ett år på maskiningeniørstudiet i Tyskland, før han tok en master i teknologiledelse ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Veien gikk så tilbake til Røros, hvor han jobbet som trainee og fikk prøve seg i ulike selskaper.

Andreas Garnes Bergh, produksjonsutvikler hos Flokk. Foto: Flokk

Andreas Garnes Bergh, produksjonsutvikler hos Flokk. Foto: Flokk.

Ingeniørfaget har vært et grunnfundament Andreas har bygget videre på. Arbeidet i Flokk Røros har gitt han en mulighet til å bidra med bærekraftige løsninger som tar hensyn til miljøet, både når det kommer til produktenes levetid og resirkulerbarhet. Ifølge Andreas fordrer dette at produksjonsprosessen er så møysommelig som mulig med hensyn til miljøet vårt.

– Det handler bare om å bestemme seg, ta på seg "arbeidsklean" og gå ut i fjøset.

Norske råvarer for internasjonale fotavtrykk

En viktig del av arbeidet hans involverer også fokus på å bruke nye teknologier og ideer for å utnytte de tilgjengelige råvarene bedre. Andreas forteller at en av måte å gjøre dette på er å skape prosesser som gjenbruker råvarer eller utnytter energi som allerede har blitt brukt i andre prosesser.

Det handler bare om å bestemme seg, ta på seg "arbeidsklean" og gå ut i fjøset.

– I det daglige jobber jeg med å lete etter nye måter å produsere stolene våre mer effektivt på. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal bruke mindre tid per stol, men at vi skal utnytte ressursene våre enda bedre slik at vi får flere stoler ut av de råvarene vi har.

Andreas oppfordrer til bevissthet rundt norske råvarer som strøm, aluminium og mat, og håper flere får øynene opp for hvordan dette både kan bidra til utvikling av produkter innenlands i tillegg til å redusere klimaavtrykk internasjonalt.

– Vi har bygget en kultur for å gjøre det lille ekstra og dele erfaringer på tvers av hierarki og nabogrenser. Vi har kunnskapen og ressursene til å levere innenfor det grønne skifte, og vi i industrien har tjuvstartet.

Les også:

Kronikk av Andreas: Hvorfor er fremtida på Røros lys? (retten.no)