Norske Bærekrefter

Historien om norsk industri er en historie om verdiskaping, innovasjon og bærekraft gjennom flere hundre år. Basert på fornuftig forvaltning av fornybare ressurser har industrien bygget Norge. Sagbrukene formet landet gjennom 1800-tallet. Så kom vannkraften og skapte mulighet for storskala industrireising mange steder i landet. I nyere tid har utvikling av havbruk og utnyttelse av avfall som ressurser bidratt til å skape arbeidsplasser landet rundt.

Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Bare siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, men ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne.

Norsk industri er mer enn du tror. Det er alt fra stolen du sitter på til telefonen du snakker i. Norge er en global leder på bærekraftig verdiskaping. Bærekraftig, norsk aluminium er en del av miljørevolusjonen innen biler og bygg, og i årene framover skal industriarbeiderne skape nye, grønne verdier.

Vi bygger på historien når vi skal forme fremtiden, og industriarbeidere har kreftene til å løfte oss inn i en grønn fremtid. De er våre bærekrefter.

– Norge har fornybar kraft og verdens reneste industri. Mange vet kanskje ikke engang hva prosessindustri er, og allikevel har vi ikke sjans til å klare den grønne omstillingen uten prosessindustrien. Norsk teknologi kan spille en stor rolle i å redusere globale industriutslipp, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.​

Norsk Industri lanserer nå kampanjen Norske Bærekrefter for å synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet. 15 ambassadører fra hele landet og ulike deler av industrien skal være med på å fortelle hva norsk industri bidrar og skal bidra med til det grønne skiftet.

Bare siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, men ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne.

Hvordan kan du bidra?

Del kampanjeteaseren i egne sosiale medier-kanaler
Forslag til tekst

Mer norsk industri = mindre globale utslipp
Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne. Vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene.

  • #NorskeBærekrefter
Hvis dere vil legge til en bedriftsvinkling

I [bedriftsnavn] bidrar vi til å løse klimautfordringene ved å [sett inn eksempel på hvordan bedriften bidrar]. Industrien har kreftene til å løfte oss inn i en grønn fremtid. Vi har bærekrefter.

Oppfordre kolleger, ansatte og nettverk til å bruke rammen til kampanjen på profilbildet sitt på Facebook. Disse finner dere ved å gå inn på egen profil på Facebook, trykke på profilbildet og «oppdater profilbilde», velge «legg til ramme» og søke opp «bærekrefter».

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!