Bord (gjelder offentlig og privat miljø)

Sikkerhetskrav, offentlig miljø
Testes etter standarden: NS-EN 15372:2016, nivå 2

  • Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.

Sikkerhetskrav, hjemmemiljø
Testes etter standarden: NS-EN 12521:2015

  • Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.

Styrke og holdbarhet 
Testes etter standarden: NS-EN 1730:2012

  • Her blir produktet belastet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatting, støttest mot bordplaten og falltest.

Overflatens bestandighet
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

  • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Glass i møbler
Testes etter standarden: NS-EN 14072:2003