Innhold

Innkjøpsveileder

Designindustrien har utarbeidet forslag til innkjøpskrav for offentlige anskaffelser og kontraktmarkedet. Møbel- og interiørbransjen opplever at konkurransegrunnlagene fra det offentlige sjelden fører til gode og miljøvennlige innkjøp, siden det i stor grad er innkjøpspris som vektes tyngst. Det ønskes at det utlyses konkurranser med mer relevant kravspesifikasjon som gjør det mulig å skille vesentlig mellom produkter mht. teknisk kvalitet, klima og miljø, estetikk, garantitid og samfunnsansvar.

Med ønske om å sikre gode nok møbelinnkjøp – både offentlige, men også private - tilbys bransjens innkjøpsveileder som et arbeidsverktøy både for innkjøper og tilbyder. Kravene er sjekket av mot norske eksperter innen kvalitet, klima og miljø, sosialt ansvar og offentlig anskaffelsesregler/jus. Det har også vært et poeng å presentere krav som er samkjørte med de som gjelder i Sverige og Danmark. Innkjøpsveilederen har etter hvert blitt bredt benyttet og ny utgave kommer i 2018.

Endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i 2017 viser at det offentlige ser i riktig retning mht. vekting av miljø og samfunnsansvar.

> Last ned Innkjøpsveielederen

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!