Innhold

EPD-prosjektet

EPD-generatoren for møbler gjør det enkelt for bedriftene å lage miljødokumentasjon etter ISO-standard. Bransjeforeningen inviterer til nok et kurs i bruk av EPD-verktøyet og for å bli godkjent "utfyller".

Designindustrien har i samarbeid med pilot-bedrifter, Østfoldforskning og EPD-Norge (Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner), utviklet software for generering av EPD miljødeklarasjoner for produkter. EPD, Environmental Product Declaration iht. ISO-standard 14025 type 3, lages på bakgrunn av en livssyklusanalyse. En EPD gir konkrete tall på produktets miljøbelastning, eksempelvis klimafotavtrykk, energiforbruk og andel resirkulert og resirkulerbart materiale. Materialer, produksjonsprosesser, energiforbruk og transport legges inn i EPD-generatoren og på en effektiv måte genereres miljødata for produktet. Flere og flere bedrifter tar nå EPD-generatoren i bruk også for å simulere miljøbelastning helt fra start i produktutviklingsprosessene. Gjennom å teste ut ulike materialvalg, transportavstander, produksjonsscenarier osv. får man viktige svar så tidlig som mulig, og kan ta de beste miljømessige beslutninger.

- Bedriftene må ha to personer sertifisert gjennom kurs, som gjør dem godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger og kontrollere EPD-en som kommer ut av Generatoren, sier bransjesjef Egil Sundet. - Når opplysningene er lagt inn er det en enkel prosess med godkjennelse fra EPD-Norge, som er ansvarlig organ i Norge for EPD (Environmental Product Declaration).

Kurset vil gi introduksjon til EPD og livsløpsdata (LCA), beskrivelse av og detaljert bruk av EPD-generatoren for møbler (praktisk gjennomgang), oversettelse og forståelse av resultatene, sensitivitetsanalyse og livssyklusforbedringer mv., samt EPD-Norges krav til bruk av verktøyet. Kort sagt vil det gi en forståelse og god innsikt i bruken av EPD-generatoren. Kurset går i Oslo, men det vil bli vurdert videodeltagelse ved behov.

Prosjektleder for kvalitet og miljø

Are Lyubråten er ansatt i bransjeforeningen som prosjektleder for kvalitet og miljø og har blant annet fått ansvaret for videre drift av EPD-generatoren. Han har bakgrunn fra stillingen som kvalitets- og miljøansvarlig i Svenheim Møbelindustri AS, vært styreleder i Møbelfakta og deltatt aktivt i EPD-prosjektet. - Han har erfaring med dette både hjemme og internasjonalt, og vi er veldig glad for å ha fått Are med på laget, sier Egil Sundet, bransjesjef i Møbel+interiør i Norsk Industri.

Vellykket EPD-prosjekt

I to år har en pilotgruppe av bedrifter, gjennom bransjeforeningen og sammen med Østfoldforskning, utviklet EPD-generatoren. Prosjektet ble avsluttet med ønsket resultat og EPD Generatoren er i bransjeforeningens eie. Den ble endelig godkjent for bruk sommeren 2015, og i tre år fremover. Med i prosjektet har vært case-bedrifter Ekornes, SB Seating og Svenheim, samt Fora Form og Helland Møbler som deltagere.

- Vi er godt fornøyd, sier bransjesjef Egil Sundet. Det at Are Lyubråten nå er ansatt gjør at vi kan øke både omfang og kvalitet i dette prosjektet, sier Sundet.

Bli lisensbruker

EPD-generatoren og databasen over miljøeffekter er godkjent (verifisert) av EPD-Norge for en treårs-periode av gangen.

- Vi inviterer fortløpende flere medlemmer til å bli lisensbrukere av EPD-generatoren for møbler, sier Are Lyubråten. - Vi erfarer blant annet at det ved flere og flere offentlige anbud blir fokusert på EPD i miljødelen av besvarelsene. Interessen er økende for denne type detaljert og transparent miljøinformasjon.

Norsk Industri møbel+interiør er den som til enhver tid sitter på godkjent utgave og er eneste distributør av denne. Vi har inngått en treårig vedlikeholdsavtale med Østfoldforskning, som er garantist for at miljødata mv. er riktige.

Stor oppslutning om EPD-kurs

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!