EPD-prosjektet

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. EPD står for Environmental Product Declaration og brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

EPD-kalkulatoren til Norsk Industri Designindustrien gjør det enkelt for våre bedrifter å lage miljødokumentasjon. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

Hva er EPD?

En EPD lages på bakgrunn av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Den gir konkrete tall på produktets miljøbelastning. Slik som klimafotavtrykk, energiforbruk og andelen resirkulert og resirkulerbart materiale. Materialer, produksjonsprosesser, energiforbruk og transport legges inn i EPD-generatoren. Ditt produkt får effektive miljødata.

Viktig verktøy

Økte krav i markedet betyr at stadig flere bruker miljødokumentasjon. EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag til å kunne vurdere miljøbelastningen på et produkt ved innkjøp av varer og tjenester. Ledere får bedre beslutningsgrunnlag når et produkt skal utvikles eller forbedres.

Hvorfor bruker våre bedrifter EPD?

Medlemsbedriftene bruker EPD for å dokumentere klima- og miljøfotavtrykk til egne produkt og deres produksjon. I tillegg brukes EPD verktøyet for å simulere miljøbelastningen som skjer i starten av produktutviklingsprosesser. Gjennom å teste ut ulike materialvalg, transportavstander og produksjonsscenarier, kan din bedrift ta de beste miljømessige beslutningene så tidlig som mulig.

EPD-verktøyet i Designindustrien

En EPD har varighet i inntil fem år. Imidlertid kan ofte dataene til produktet endre seg og EPD'en vil ha behov for å oppdateres før det har gått fem år.

Norsk Industri Designindustrien har utviklet en egen EPD-kalkulator for møbelbransjen. I denne er de fleste grunnlagsdataene registrert og som regel kreves kun data for spesielle verdiene som gjelder for prosjektet. Det betyr at EPD’en også kan lages for et spesifikt prosjekt. Det er en økning i antall prosjektspesifikke EPD'er. I en slik EPD vil leveransespesifikke forhold inngå. Som for eksempel transport til kunden. Det vil si at man må utarbeide en egen EPD for produktene som inngår i prosjektet.

Nå utvider vi EPD Generatoren til flere produktgrupper. Først ut er belysning, men spill gjerne inn ønskede produktgrupper.

Medlemsfordel

Det er krevende å utvikle en EPD, både økonomisk og tidsmessig. For å lette dette arbeidet noe, har vi i Norsk Industri Designindustrien utviklet et EPD-verktøy for våre medlemmer. Vi tilbyr våre medlemmer tilgang til EPD-kalkulatoren.

EPD-kalkulatoren er et eget verktøy for medlemmene med egen påmelding for bedriften. Fordelen med vårt verktøy er at grunndataene deles i en felles database. Dermed slipper man å registrere alle datasettene fra grunnen av. Det er også mulig for hver enkel bedrift å legge inn egne grunndata som ikke deles med alle i basen dersom de ønsker det. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA-Norge.  

Det er pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. For medlemmer som tilslutter seg Norsk Industri Designindustriens EPD-kalkulator blir det arrangert felles kursing. Det er også etablert et forum med møter etter behov for alle som bruker verktøyet. Her deles erfaringer og beslutninger om videreutvikling tas.

– Vi inviterer fortløpende flere medlemmer til å bli lisensbrukere av EPD-verktøyet vårt. I mange offentlige anbud blir EPD fremhevet i miljødelen. Interessen er økende for transparent miljøinformasjon, sier Ida Oppen, fagsjef bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien.

Hva kreves for å starte med EPD?

Først må bedriften gå på kurs. Her må man sende inn minimum to personer som blir sertifiserte. Det gjør dem godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger og kontrollere EPD-en som kommer ut av EPD-generatoren. Når opplysningene er lagt inn godkjenner EPD-Norge disse. De er ansvarlig organ i Norge for EPD.

EPD kurset gir introduksjon til:

  • EPD og livsløpsdata (LCA)
  • Beskrivelse av og detaljert bruk av EPD-generatoren for møbler (praktisk gjennomgang)
  • Oversettelse og forståelse av resultatene
  • Sensitivitetsanalyse og livssyklusforbedringer
  • Krav til bruk av verktøyet gjennomgås også.

Kurset vil gi en god forståelse og innsikt i bruken av EPD-generatoren.

Interessert i EPD-kurs? Se vår arrangementskalender eller ta kontakt under. Norsk Industri Designindustrien er eneste distributør av denne type EPD.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien