Poison Center - Endring av CLP-vedlegg VIII gjennomført i Norge

Aktuelt, Maling og lakk

Publisert

Vedlegg VIII om giftinformasjon er endret, og fristen for notifisering av kjemikalier er utsatt fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021.

Nye krav til giftinformasjon og produkt-ID

Gjelder for produkter klassifisert med helsefare eller fysisk fare

  • Et nytt felles europeisk format for innsending av produktinformasjon
  • Alle stoffblandinger skal identifiseres med en «Unique Formula Identifier» (UFI), en kode på 16-tegn som skal oppgis på fareetiketten
  • De nye kravene skal innfases ved en trinnvis prosess
    - Fra 1. januar 2020 for produkter til forbrukere
    - Fra 1. januar 2021 for produkter til yrkesmessig bruk
    - Fra 1. januar 2024 for produkter til kun industrielt bruk
  • Fra 1.1 2025 er det krav til UFI-kode på fareetiketten for alle produkter klassifisert med helsefare eller fysisk fare

> Les mer på Miljødirektoratets nettsider