Innhold

Yrkesfag i skole

Det er i dag åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. Fra høsten 2020 innføres ny tilbudsstruktur og antall program økes da til ti. Innenfor hvert av de åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammene finnes et ulikt antall programområder på Vg2.

Utdanningsprogrammet for elektrofag

I tillegg til utdanningsprogrammet TIP er det noen fag innen utdanningsprogrammet elektro som rekrutterer faglærte til bransjer i industrien. Dette gjelder spesielt fag innen Vg2 Automatiseringsfaget samt Elektrikerfaget. I arbeidet med nye læreplaner fra 2020 skal det utredes om det er behov for å opprette robotikk som et nytt lærefag. Flere av utdanningsløpene følger lengre opplæringstid enn 2+2-modellen, blant annet elektrikerfaget som krever 2 år i skole og 2,5 år i lære. Automatiseringsfaget har 3 år i skole og 1,5 år i bedrift.

Oversikt over industrirelevante fag innen utdanningsprogrammet elektro

Flere søker TIP

Etter mange år med nedgang i antall søkere til Vg1 TIP var det i 2018 en økning fra 2017 på 5 prosent. Den positive trenden har fortsatt: i 2019 er det hele 13 prosent flere som har søkt Vg1 TIP enn året før.

Lage graf av tabellene under

Søkere til Vg1 TIP

År

Antall

2015

6266

2016

5638

2017

5327

2018

5590

2019

6311

 

Søkere til vg2-fag:

Fag

2015

2016

2017

2018

2019

Industriteknologi

1954

1571

1423

1297

1532

Kjemiprosessfag

467

368

319

373

520

Søkere til læreplasser innenfor TIP totalt:

År

Antall

2015

4635

2016

4447

2017

4310

2018

3925

2019

3835

TIP er et av de store utdanningsprogrammene der mange av elevene går over til læreplass i bedrift. Dette illustrerer tabellen under, som viser at omtrent halvparten av 2012-kullet som valgte yrkesfag, hadde oppnådd yrkeskompetanse etter fem år. Andelen som oppnår studiekompetanse, er langt lavere enn for snittet på yrkesfagene. Nesten en tredel av elevene som startet på utdanningsprogrammet i 2012, var ute av videregående opplæring uten å ha nådd full kompetanse fem år senere.

Her kommer et bilde av en graf.

Frafallet fra videregående skole går heldigvis i riktig retning. Aldri har en så stor andel fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år som i dag, og andelen har økt hvert år i de siste fem målingene. Men selv om gjennomføringen har økt, er det for mange som ikke gjennomfører videregående opplæring innenfor dagens system.

 

Utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon fører frem til 10 programområder på Vg2 og 58 fag-/svennebrev (fra høsten 2020 blir det 8 programområder og 55 fag). Av alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbyr teknikk og industriell produksjon desidert flest fag- og svennebrev. De fleste utdanningsløpene følger 2+2-modellen, noen fag er særløpsfag (1+3), og det er ett løp med 3 år i skole og 1 år i bedrift.

Figuren under viser de industrirelaterte tilbudene innenfor TIP. Innenfor industriteknologi har vi tatt med de største lærefagene, de som har over 10 søkere. Du kan lese mer om de ulike utdanningsprogrammene på www.vilbli.no.

Her kommer en figur.
Her kommer en graf.