Innhold

Nye fagskolestudier

I tillegg til de tradisjonelle fagskolestudiene har det de siste årene blitt utviklet flere nye studier for å svare på industriens behov.

To av disse er Industriell digitalisering ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg og Prosessoperatør+ på Sørlandets fagskole.

Industriell digitalisering

Dette studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med industrien for å møte utfordringene og mulighetene knyttet til Industri 4.0. Studiet gir skal gi de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer. Studiet gir 120 studiepoeng, og kan gjennomføres som toårig fulltidsstudium eller på fire år som nettbasert deltidsstudium.

Prosessoperatør+

Prosessindustrien er midt inne i to store omveltninger: det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon. Fagskolen Sørlandet har derfor utarbeidet dette nye ettårige studiet sammen med Eyde-klyngen. Dette er en utdanning i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer. Studiet kan også gjennomføres som et toårig deltidsstudium.