Innhold

Teknisk fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, ligger på nivå over videregående opplæring, og har en varighet på inntil to studieår.

HER KOMMER BOKSER FRA KJETIL: bOKS 1 OM TEKNISK FAGSKOLE (teksten som ligger her), BOKS 2 AUTOMATISERING, BOKS 3 MASKIN, BOKS 4 PROSESS, BOKS 5 OVERGANG

Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet (Utdanning.no). Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som fører tilsyn med, og godkjenner fagskoletilbud. NOKUT har oversikt over alle godkjente fagskoletilbud.

Til sammen finnes det 80 fagskoler, som dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Det er de tekniske fagskolene som dekker de industrirelaterte fagskoletilbudene, og det finnes fagskoleutdanning i tekniske fag i alle fylker. De fleste fagskolene har fag- eller svennebrev som opptaksgrunnlag, og mange av studiene er spesialtilpasset enkelte fagbrev, og de har ofte disse fagbrevene som opptakskrav.

Fagskoleutdanninger skal gi praksisrettet kompetanse til bruk i arbeidslivet, men gir per høsten 2018 ikke en bestemt grad eller tittel.

De tekniske fagskolene tilbyr også videreutdanning innen tekniske fag. Lær mer om dette her: link til egen side (nivå 1)