Innhold

Overgang til høyere utdanning

Det fins flere veier fra yrkesfaglige utdanningsløp til studiekompetanse.

Elevene som velger dette, kan enten få generell studiekompetanse etter Vg2, eller de kan få både yrkeskompetanse og studiekompetanse ved å ta påbygging etter fag- eller svennebrev. I en god del fylker tilbys også TAF-ordningen. Dette er tekniske og allmenne fag som gir elevene både fagbrev og spesiell studiekompetanse etter fire år i videregående opplæring.

Det er også etter oppnådd yrkeskompetanse muligheter for videre spesialisering på en teknisk fagskole. Fagskoleutdanninger gir praksisrettet kompetanse til bruk i arbeidslivet, men søkere som har fullført toårig fagskoleutdanning (120 studiepoeng), får også generell studiekompetanse. Det finnes også muligheter for å gå videre til høyere utdanning ved å velge Y-veien. Dette tilbys ved utvalgte høgskoler. Studiene som tilbys gjennom Y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Det er ikke krav om studiekompetanse for å søke opptak, men det forutsetter at du har relevant fagbrev. Det første året på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Her kommer denne figuren: https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/videregaaende