Innhold

Lag kompetansestrategi

En lite planmessig satsing på kompetanse gir dårlig grunnlag for å oppnå ønskede resultater både på kort og lang sikt. For å sikre at bedriften og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å nå definerte mål er det nødvendig med et systematisk kompetansearbeid.

Til hjelp i dette systematiske kompetansearbeidet presenterer vi her en modell. Denne modellen er ment å være et nyttig hjelpemiddel for industribedrifter som er eller skal i gang med å systematisere sitt kompetansearbeid. Modellen er basert på Linda Lai sin modell for strategisk kompetanseledelse, men tilpasset til praktisk bruk i industrien.