Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Moderator Arne Røed Simonsen, NSR

Hovedfunn fra Mørketallsundersøkelsen 2018 v/ Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd

Er sikkerhet og kontroll forenelig med åpenhet og deling? v/ Nils Kalstad Svendsen, instituttleder, Center for Cyber and Information Security

Teknologier som blir så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet v/ Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer, Telenor

Cybersecurity v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge