Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Program 20. november

Med forbehold om endringer.

08:3009:00
Felles åpning av dag 2
Næringsministerens industritale

v/ næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

09:0009:15
Pause
09:1510:45
Parallelle sesjoner
Avansert produksjon med 3D-printing og lettmetaller
Rom: Q1

Avansert maskinering og 3D-printing gir nye muligheter for design og funksjon. Sammen med materialteknologi tar det produksjonen til nye høyder.

Les mer

Moderator: Knut Sørby

Læring på tvers av to unike nasjonale katapultsentre v/ Mika Tienhaara, Senior Advisor,  Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC)

Katapult: Future Materials v/ Lars Petter Maltby, leder, Eyde Innovation Centre

"Best practice" innen avansert produksjon

Hvordan bli verdensledende innen aluminiumsprodukter v/ Geir Ringen, professor, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksempler fra industrien v/ TBA

Digitale tvillinger
Rom: Q5

Den digitale tvilling gjør det mulig å utforme, teste, simulere og forbedre produktene allerede før de eksisterer fysisk.

Les mer

Moderator: Arnt Dahle

Digitale tvillinger v/ Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar AS

Den digitale tråden v/ Lars Fossum, produktsjef for digitale industriløsninger, Siemens PLM Software

VR Platform in Airbus – From R&D to Implementation v/ Hugo Falgarone, CEO & Founder, SkyReal

Digitale tvillinger i havrom og industri v/ Hans Petter Hildre, Instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund

Katapult for digitale tvillinger og virtuell prototyping v/ Per Erik Dalen, CEO og Jan Børre Rydningen, seniorforsker, Ålesund Kunnskapspark Blue Innovation Arena

Nye forretningsmodeller
Transit 2/3

Digitaliseringen påvirker i stor grad marked og forretningsmodeller. Skillet mellom tjeneste og fysisk produkt viskes ut. Hvordan skal industrien høste merverdi fra tjenesteproduksjonen?

Les mer

Design Thinking og forretningsmodeller i praksis v/ Sjur Vindal, forretningsutvikler, Protomore

Økt verdiskaping med nye forretningsmodeller v/ Peder Inge Furseth, førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Hva skal til for at start-ups lykkes? v/ Kjell Are Furnes, CEO, Ably Medical AS og Anja Solevågseide, PIR Invest AS

Eksempel fra legemiddelindustrien

Erfaringsutveksling - hva er flott, hva ble flopp?

FoUI: Sammen om innovasjonskraft!
Rom: Q4

Hvordan kan samarbeid gi flere innovasjonsvinnere i industrien?

Les mer

Moderator: Knut E. Sunde, Norsk Industri

Kræsjkurs i FoUI virkemidler for industrien v/ Ottar Henriksen, universitetslektor og leder fagenhet Gjøvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Helene Falch Fladmark, daglig leder, NCE Eyde

Produktivitetssprang med Lean v/ Knut Sandbakken, seniorrådgiver, SINTEF Manufacturing AS

Anbefalinger fra Digital 21 v/ Tor Olav Mørseth, adm. dir., Digital Norway

Tankesmie: Sammen om et krafttak for fremtidens industri
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsliv og teknologi, Norges Forskingsråd
Gaute Moldestad, fagansvarlig klynger og industri, Innovasjon SIVA
Ståle Kvernrød, seniorrådgiver, Enova SF
Mona Skaret, Director of Private and Public Sector Innovation, Innovasjon Norge 

Fremtidens kompetanse
Rom: Q6

Digitaliseringen endrer kompetansekravene og kompetansebehovet. Hvilken kompetanse har fremtidens industri behov for?

Les mer

Er skolesystemet i stand til å tilby fagopplæringen som fremtidens industri har behov for? v/ Henrik Brynthe Lund, stipendiat, NTNU Institutt for geografi

Fremtidens industriarbeider i en digitalisert og robotisert bedrift v/ Sølvar Flatmo, Salgsleder Intek Engineering AS

Aktiv operatør v/ Ole Hoen, Head of Research and Technology, GKN Aerospace Norway

Bruk av spillteknologi i opplæring v/ Per Holdø, Head of AMBS Compentence, Hydro Aluminium og Anne-Lise Waal, Attensi

Equinor Digital Acadamy v/ Merete Løland, Manager product developement, Equinor

10:4511:15
Pause
11:1512:30
Parallelle sesjoner
Big data og AI-teknologi
Rom: Q1

Big Data og kunstig intelligens (AI) er de største drivkreftene bak digital transformasjon. I sesjonen får vi se eksempler på hvordan nye verktøy gir revolusjonerende nye muligheter for industri.

Les mer

Moderator: Morten Goodwin

Hemmeligheten bak kunstig intelligens v/ Morten Goodwin, Associate Professor, Department of ICT, University of Agder

Slik bruker Jotun kunstig intelligens for å levere maling v/ Øyvind Abusdal, Global Concept Director - Marine SeaStock, Jotun

Big data-løsninger innen havbruk og fiskerinæringen v/ dr. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

Hvordan øke lønnsomhet fra produksjon med AI og Big Data?  Pilotprosjekt i samarbeid mellom Kongsberg Innovation, IBM, og GKN Aerospace Norway AS

Det virtuelle rommet
Rom: Q5

AR og VR er "hot", men hvordan ser det virtuelle rommet ut for industri? I denne sesjonen viser vi frem eksempler på praktisk anvendelse av VR/AR teknologi i industri.

Les mer

Moderator: Arnt Dahle

Virtuell virkelighet v/ Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar AS

Det virtuelle rom for operasjon og trening på digitale tvillinger" v/ Jann Petter Strand, Rolls Royce Marine

Bruk av Simulering og virtualisering for produksjon" v/ Bjørn Øvsthus, daglig leder Mjøs Metallvarefabrikk as

"Mixed Reality" for by og industri v/ Joakim Formo, Senior Researcher, Ericsson Research Strategic Design

IT & Cyber Security
Rom: Transit 2/3

Cyber security er en av de største flaskehalsene for digitalisering. Hvordan kan økt åpenhet og deling forenes med bedriftenes behov for å beskytte konkurransesensitive data?

Les mer

Moderator Arne Røed Simonsen, NSR

Hovedfunn fra Mørketallsundersøkelsen 2018 v/ Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd

Er sikkerhet og kontroll forenelig med åpenhet og deling? v/ Nils Kalstad Svendsen, instituttleder, Center for Cyber and Information Security

Teknologier som blir så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet v/ Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer, Telenor

Cybersecurity v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge

Automasjon og robotisering
Rom: Q4

Vi ser på nye muligheter når automasjonen tas til neste nivå – der maskiner og mennesker samarbeider i et cyber-fysisk miljø.

Les mer

Moderator: Lars Erik Wettervald

Utviklingen innen robotics v/ Lars Erik Wetterwald, forskningsleder, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Wake-up call v/ Bernt Inge Øhrn, adm. dir., Mechatronics Innovation Lab (MIL) - Universitetet i Agder

Hvordan robotisering, automatisering og digitalisering skaper nye industrimuligheter i Norge v/ Sølvar Flatmo, CSO, Intek AS

Smarte grep for økt produktivitet v/ Martin Mildestveit, fabrikkdirektør, Øglænd System AS

Ledelse og HR i digitaliseringsprosesser
Rom: Q6

En digitaliseringsprosess er en transformasjon. Leder og HR har en avgjørende betydning for at bedriften skal lykkes med en transformasjonsprosess.

Les mer

Digital transformasjon: Hva er det og hvordan lykkes? v/ Anette Mellbye, daglig leder, ReKode AS

Endringsprosesser og lederutvikling - Hva kan industrien lære av NRK? v/ Jan Fredrik Bjørntvedt, NRK

Hvordan skape vinn/vinn i samarbeid mellom en etablert industribedrift og en startup? v/ Per Einar Dybvik, partner, StartupLab

12:3013:30
Lunsj
Utstillingsområdet - Q2
13:3014:30
Felles avslutning
13:3014:30
Du får høre:

Digitalisering i norsk industri – hva dreier det seg om? v/ Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Investor Bjørn Rune Gjelsten, eier og styreleder, Gjelsten Holding as

Industrientusiast Aslak Sira Myhre, adm. dir., Nasjonalbiblioteket