Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Program 20. november

Med forbehold om endringer.

08:3009:00
Felles åpning av dag 2
09:0009:15
Pause
09:1510:45
Parallelle sesjoner
Avansert produksjon med 3D-print og multimaterialer

Produksjonsteknologi i form av avansert maskinering og additiv tilvirkning gir nye muligheter i design og funksjon. Kombinert med materialteknologi åpner dette for nye løsninger og nye produkter.

Virtuell virkelighet (VR og AR)

Virtuell virkelighet er en datakonstruert simulering av et miljø eller en situasjon. Augmented (utvidet) virkelighet er et teknologisk lag som hjelper brukeren i et fysisk miljø. VR og AR kan brukes i opplæring, vedlikehold, service etc.

Nye forretningsmodeller

Digitaliseringen påvirker i stor grad marked og forretningsmodeller. Skillet mellom tjeneste og fysisk produkt viskes ut. Hvilke kundegrupper som kjøper eller eier produkter endres. Hvordan skal industrien høste merverdi fra tjenesteproduksjonen?

Forskning, utvikling og innovasjon

Sesjonen Forskning, innovasjon og virkemidler handler om samspillet mellom industribedrifter, kunnskapsaktører og virkemiddelaktørene. Vi stiller spørsmålet – hvordan kan vi sammen ta et krafttak for å styrke innovasjonskapasiteten i fremtidens industri?

Kompetanse

Digitaliseringen endrer kompetansekravene og kompetansebehovet. Hvilken kompetanse har fremtidens industri behov for? Hvordan rekrutterer man for fremtiden?

10:4511:15
Pause
11:1512:30
Parallelle sesjoner
Big data, kunstig intelligens og kognitiv maskinlæring

Store mengder data er tilgjengelig; sensorer har blitt billigere, og kan kobles til det meste. Analyse av big data muliggjør optimalisering av hele virksomheten, fra produkt, drift og vedlikehold til marked.

Den digitale tvilling, simulering og demonstrering

Økt bruk av datamodellering og simulering gjør at produkter og prosesser i økende grad kan testes uten fysiske konstruksjoner. En digital tvilling er en virtuell representasjon av et produkt eller en prosess. Dette gjør det mulig å utforme, teste, simulere og forbedre produktene allerede før de eksisterer fysisk. 

IT-sikkerhet

Cyber security er en av de største flaskehalsene for digitalisering. Bedriftene må blant annet ta stilling til eierskap av data, hvor tilgjengelig informasjonen kan være, om de ønsker å dele data med andre og på hvilket nivå. Investeringer i IT-sikkerhet må skje parallelt med investeringer i ny muliggjørende teknologi. 

Automasjon og robotisering

Ny fleksibel robotteknologi og automatiserte løsninger er nå hyllevare og lønnsomt selv i små produksjonsvolum. Vi ser på nye muligheter når automasjonen tas til neste nivå – med optimalisert ressursbruk der maskiner og mennesker samarbeider i smarte fabrikker.

Arbeidsmiljø

Temaer innen arbeidsmiljø og psykisk helse.

12:3013:30
Lunsj
Utstillingsområdet
13:3014:30
Felles avslutning
Med blant andre Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket