Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Les mer

How Skogstad Sport changed its business v/ Mike Emery, Skogstad Sport AS

Med stoler i bevegelse i fremtidens kanaler v/ Jesper B. Petersen, adm. dir. i Variér Furniture AS

Digital synlighet mot sluttbruker i B2B-markedet v/ Per Stræde, marketing- og kommunikasjons-direktør, Glava AS