Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Les mer

Møteleder i sesjon: Erik Dahl Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

Når vi tar noen i å gjøre noe bra? Fem kjennetegn ved gode bedrifter v/ Tone Eriksen, rådgivende overlege arbeidstilsynet og leder for Norsk arbeidsmedisinsk forening

En erfaren leders erkjennelser. Hvilke lure arbeidsmiljøtiltak har jeg vært med på? v/ Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen

Tanker om hva som gir et godt arbeidsliv v/ Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service

Hva skiller mennesket fra roboten? Samtale og refleksjon v/ Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt, Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo; Stein Knardahl, avdelingsdirektør Statens arbeidsmiljøinstitutt Tone Eriksen, Tone Eriksen, rådgivende overlege arbeidstilsynet.

Ugleperspektivet på den norske modellen. Har trepartssamarbeidet vært (og forblir det) et konkurransefortrinn for næringslivet? Kremting fra ærestribunen v/ Leif Frode Onarheim, tidligere president i NHO og Yngve Hågensen, tidligere LO-leder