Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Hva er Industri Futurum?

Møteplassen Industri Futurum bygger opp under Norsk Industris initiativ med samme navn. Lurer du på hva dette betyr? Her får du svaret!

Det hele startet for noen år siden. Flere bedrifter kom sammen om et mål om å lage et initiativ for fremtidens industri, og Norsk Industri tok ansvaret. Inspirasjonen kom fra Tyskland og deres Industri 4.0. Vi har kalt det norske initiativet for "Industri Futurum - Fremtiden produsert i Norge".

Hva jobber vi med?

Hva skal til for å bli fremtidens industrivinnere?

Rundt om i verden pågår det store teknologiskift. Alt skjer i et rasende tempo, og det er viktigere enn noensinne å henge med. Med Industri Futurum ønsker vi å samle det som skjer på teknologifronten i Norge og dele kunnskap på tvers av bransjer og fagområder, for eksempel med tanke på digitalisering, automatisering, sensorteknologi, anvendelse av Big Data og introduksjon av nye, avanserte materialer.

Hvordan jobber vi?

De pågående teknologiske og industrielle endringsprosessene gir nye muligheter for industriell verdiskaping i Norge. Norsk Industri vil ved hjelp av analyser, erfaringsoverføring og endring i rammebetingelser at slike prosesser skal gi muligheter for økt konkurransekraft for industrien.

Gjennom Industri Futurum ønsker vi derfor å finne ut av hva som skal til for å bli en av fremtidens industrivinnere. Dette skal vi gjøre gjennom

  • møteplassen Industri Futurum
  • workshops
  • rapporter
  • frokostmøter
  • deling av gode eksempler

Har du spørsmål? Eller har du kanskje gode eksempler på hvordan din bedrift jobber med Industri Futurum? Ta gjerne kontakt!

Industri Futurum - Fremtiden produsert i Norge!