Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Møter/workshops

Mandag:
Møte
Tid
Rom
Norsk Industri Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU) 13.00-17.00 Transit 2
Norsk Industri Elektro - Styremøte 09.00-16.00 Flight 14
Norsk Industri HMS-utvalget 15.00-18.00
Flight 4
Norsk Industri Informasjonsutvalget 16.30-18.00 Flight 5
Norsk Industri Infrastrukturutvalget 11.00-13.00 Flight 13
Norsk Industri Kompetanseutvalget 16.00-18.00 Flight 6
Norsk Industri Olje & Gass - Styremøte 16.30-18.30 Flight 12
Norsk Industri Påbyggergruppen - Styremøte  16.00-18.00 Flight 3
Norsk Industri Påbyggergruppen - Medlemsmøte Hele dagen  Transit 1
Norsk Industri Teknobedriftene - Styremøte  16.00-18.30 Flight 13
Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) - Styremøte  15.00-18.00 Flight 11
Møte i Forum for maskinering og additiv produksjon 16.30-18.30 Transit 3
Lærersamling automasjon 16.00-20.00 Amfi
Telenor - ledergruppen   Flight 2

 

Tirsdag:
Møte
Tid
Rom
Norsk Industri Designindustrien - Styremøte 09.00-14.30 Flight 2
Lærersamling automasjon 13.00-16.00 Amfi 
Eyde-nettverket: PROSIN, NTNU & EIT Raw Material metal processing event 13.30-16.30 Q6