Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass 20.-21. november!

Innhold

Støperibransjen: FoU-dager

Bransjens tradisjonelle FoU-dager samkjøres med Industri Futurum, med én dag viet til støperispesifikke tema.

Det blir blant annet en oppdatering på aktuelle FoU-prosjekter i norske støperier og i Swerea Swecast, og foredrag om hybridstøping, prosessimulering – optimalisering av produksjonsflyt i støperier, simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper i støpegods.