Innhold

Støperibransjen: FoU-dag

Bransjens tradisjonelle FoU-dag samkjøres med Industri Futurum, med én dag viet til støperispesifikke tema.

Det blir blant annet en oppdatering på aktuelle FoU-prosjekter i norske støperier og i Swerea Swecast, og foredrag om hybridstøping, prosessimulering – optimalisering av produksjonsflyt i støperier, simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper i støpegods.

Tid: Mandag 20. november kl. 10.40-16.40
Rom: Transit 1

PROGRAM

09.00: Industri Futurum åpningsforedrag (fellesåpning - rom Q1)

10.10: Pause

10.40: Nytt om FoU-prosjekter hos Swerea Swecast
v/ Åsa Lauenstein, Swerea

Pågående  støperiprosjekter
v/ Morten Onsøien  Sintef

12.00: Lunsj

13.00: Industri Futurum – Hovedspor – Fremtidens produksjon

  • New possibilities from supply chain management v/Omera Kahn, Aalborg Universitet
  • Fra aluminium til bil v/Hydro og Roger Kyseth, Benteler
  • Hvordan Roboter endrer industrien v/ Søren Peter Johansen

14.30: Pause

15.00: Prosess-simulering i støperier – optimalisering av produksjonsflyt
v/ seniorforsker Sebastian Dransfeld, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper ved bruk av WeldSim koblet med støpesimuleringsprogramvaren SutCast
v/ Dag Mortensen, IFE og Per Erik Drønen, Benteler Automotive Farsund

16.30: Nyttiggjøring av brukt støperisand
v/Trond Rykhus og Kari Rømcke

16.40: FoU-dagen avsluttes

17:00   Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man! 
v/ Hans-Wilhelm Steinfeld

18.30: Aperitiff og middag
Felles for Industri Futurum

Tirsdag 21. november kan du delta på andre arrangement.