Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Støperibransjen: FoU-dag

Bransjens tradisjonelle FoU-dag samkjøres med Industri Futurum, med én dag viet til støperispesifikke tema.

Det blir blant annet en oppdatering på aktuelle FoU-prosjekter i norske støperier og i Swerea Swecast, og foredrag om hybridstøping, prosessimulering – optimalisering av produksjonsflyt i støperier, simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper i støpegods.

Tid: Mandag 20. november kl. 10.40-16.40
Rom: Transit 1

PROGRAM

09.00: Industri Futurum åpningsforedrag (fellesåpning - rom Q1)

10.10: Pause

10.40: Nytt om FoU-prosjekter (rom Transit 1)

12.00: Lunsj

13.00 Statsminister Erna Solberg (rom Q1)

13.30: Industri Futurum – Hovedspor – Fremtidens produksjon (rom Q1)

  • New possibilities from supply chain management v/Omera Kahn, Aalborg Universitet
  • Fra aluminium til bil v/Hydro og Roger Kyseth, Benteler
  • Hvordan Roboter endrer industrien v/ Søren Peter Johansen

14.30: Pause

15.00: Prosess-simulering i støperier – optimalisering av produksjonsflyt
(rom Transit 1)
v/ seniorforsker Sebastian Dransfeld, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper
ved bruk av WeldSim koblet med støpesimuleringsprogramvaren SutCast
(rom Transit 1)
v/ Dag Mortensen, IFE og Per Erik Drønen, Benteler Automotive Farsund

16.30: Nyttiggjøring av brukt støperisand (rom Transit 1)
v/ Kari Rømcke

16.40: FoU-dagen avsluttes

17:00   Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man!  (rom Q3)
v/ Hans-Wilhelm Steinfeld

18.30: Aperitiff og middag
Felles for Industri Futurum

Tirsdag 21. november kan du delta på andre arrangement.