Innhold

Støperibransjen: FoU-dag

Bransjens tradisjonelle FoU-dag samkjøres med Industri Futurum, med én dag viet til støperispesifikke tema.

Det blir blant annet en oppdatering på aktuelle FoU-prosjekter i norske støperier og i Swerea Swecast, og foredrag om hybridstøping, prosessimulering – optimalisering av produksjonsflyt i støperier, simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper i støpegods.

Tid: mandag 20. november kl. 10.40-16.40
Rom: Transit 1

PROGRAM

0900   Industri Futurum åpningsforedrag (fellesåpning - rom Q1)

1010   Pause

1040  Nytt om FoU-prosjekter hos Swerea Swecast v/ Åsa Lauenstein, Swerea

Pågående  støperiprosjekter v/ Morten Onsøien  Sintef

1200   Lunsj

1300   Industri Futurum – Hovedspor – Fremtidens produksjon

  • New possibilities from supply chain management v/Omera Kahn, Aalborg Universitet
  • Fra aluminium til bil v/Hydro og Roger Kyseth, Benteler
  • Hvordan Roboter endrer industrien v/ Søren Peter Johansen

1430   pause

1500   Prosess-simulering i støperier – optimalisering av produksjonsflyt v/ SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Simulering av termisk deformasjon og mekaniske egenskaper ved bruk av WeldSim koblet med støpesimuleringsprogramvaren SutCast v/Dag Mortensen, IFE og Per Erik Drønen, Benteler Automotive Farsund

1630   Nyttiggjøring av brukt støperisand v/Trond Rykhus og Kari Rømcke

1640   avslutning

1715   Foredrag – felles for alle spor

1830   Aperitiff

1900   Middag

Tirsdag 21. november kan du delta på andre arrangement.