Innhold

Kurs: Hva betyr tariffavtalen for bedriften?

Er du leder eller jobber innenfor HR gir dette kurset en nyttig gjennomgang og kompetansepåfyll. Kurset gir en fin oppsummering av hva det innebærer å ha tariffavtale i bedriften.

Tid: Mandag 20. november kl. 10.40-16.30
(felles åpning av Industri Futurum kl. 09.00)
Rom: Flight 3
Kursholdere: Preben West Christensen og Terje Hovet

Dette kurset er en del av Norsk Industris store møteplass Industri Futurum. I løpet av to dager samles bredden av industrien til konferanser, seminarer, kurs og møter. Er du først påmeldt til dette kurset, kan du også ta deg en rundt og kikke på alt som foregår på de andre arrangementene.

Du får blant annet vite mer om:
  • Tariffsystemets oppbygging og rangordning
  • Hva slags plikter bedriften har etter overenskomst og hovedavtale
  • Det lokale partssamarbeidet – hvordan håndtere vanskelige tillitsvalgte?
  • Særavtale versus arbeidsreglement – hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?
  • Hva skjer ved tvister om tariffavtalens bestemmelser – nærmere om "tretrinnsraketten"
  • Permitteringsreglene i Hovedavtalen – helt kort om fremgangsmåte og hva du som arbeidsgiver må passe på

Pris

Kr 2.950,- for medlemmer (3.950,- for ikke medlemmer).

NB! God rabatt ved å delta på arbeidsrettskursene begge dager:
Pris kurs nr 2 ved deltagelse begge dager: Medlemmer 1.950,- (ikke medlemmer 2.950,-)

> Kurs: Personvern i arbeidslivet (21. november)