Innhold

Kurs: Hva betyr tariffavtalen for bedriften?

Er du leder eller jobber innenfor HR gir dette kurset en nyttig gjennomgang og kompetansepåfyll. Kurset gir en fin oppsummering av hva det innebærer å ha tariffavtale i bedriften.

Tid: Mandag 20. november kl. 10.40-16.30(felles åpning av Industri Futurum kl. 09.00)
Rom: Flight 3
Kursholdere: Preben West Christensen og Terje Hovet

Du får blant annet vite mer om:
  • Tariffsystemets oppbygging og rangordning
  • Hva slags plikter bedriften har etter overenskomst og hovedavtale
  • Det lokale partssamarbeidet – hvordan håndtere vanskelige tillitsvalgte?
  • Særavtale versus arbeidsreglement – hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?
  • Hva skjer ved tvister om tariffavtalens bestemmelser – nærmere om "tretrinnsraketten"
  • Permitteringsreglene i Hovedavtalen – helt kort om fremgangsmåte og hva du som arbeidsgiver må passe på

Kurset er en del av Industri Futurum, årets viktigste industrielle møteplass. Ved å melde deg på dette kurset kan du også delta på programmet for felles åpning av Industri Futurum 2017.

Pris

Kr 2.950,- for medlemmer (3.950,- for ikke medlemmer).

NB! God rabatt ved å delta på arbeidsrettskursene begge dager:
Pris kurs nr 2 ved deltagelse begge dager: Medlemmer 1.950,- (ikke medlemmer 2.950,-)

> Kurs: Personvern i arbeidslivet (21. november)