Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass 20.-21. november!

Innhold

Sikkerhetssystemkonferansen

Ifea ønsker velkommen til Sikkerhetssystemkonferansen 2017 – en årlig arena for alle som har en befatning med instrumenterte sikkerhetssystemer i olje- og gassvirksomheter.

Målet for konferansen er å samle sentrale aktører og dele nyheter og erfaringer innenfor teknologiutvikling, utbyggingsprosjekter, drift/vedlikehold og myndighetskrav. Vi ønsker også å hente erfaringer andre aktører innenfor prosessindustrien og lære av andres beste praksis.

Året som har gått har vært preget av store utfordringer og nedgang i aktivitet i oljesektoren. Samtidig vet vi at oljeindustrien vil bety mye for Norge i mange generasjoner, og at bransjen jobber frem nye løsninger for nye driftsformer og produksjon under stadig mer krevende betingelser. Det er derfor spennende å være vitne til teknologiutvikling og nye felter der sikkerhetssystemer utgjør en viktig rolle.

Sentrale tema som belyses i konferansen er:

  • Myndighetskrav
  • Løsninger på nye innretninger
  • Når gammelt møter nytt – oppgraderinger
  • Future teknologi
  • Implementering av SIS i design og drift