Innhold

Sikkerhetssystemkonferansen

Ifea ønsker velkommen til Sikkerhetssystemkonferansen 2017 – en årlig arena for alle som har en befatning med instrumenterte sikkerhetssystemer i olje- og gassvirksomheter.

Tid: 20.-21. november
Rom: Q5

Målet for sikkerhetssystemkonferansen er å samle sentrale aktører og dele nyheter og erfaringer innenfor instrumenterte sikkerhetssystemer, og dekker teknologiutvikling, utbyggingsprosjekter, drift/vedlikehold og myndighetskrav. Vi har med oss sentrale premissgivere i bransjen som Petroleumstilsynet, Statoil, AkerBP, Conoco-Phillips og Wintershall. Tilstede er også engineering, leverandører og tredjepartsaktører.

Konferansen er en viktig arena for å diskutere og dele erfaringer fra prosjekter og drift. Nytt av året er at vi er en del av et større arrangementet Industri Futurum, det norske initiativet basert på Industri 4.0, Fremtiden produsert i Norge.

Bransjen fokuserer mer enn noen gang på å utvikle kostnadseffektive løsninger som gjør nye prosjekter lønnsomme. Vår rolle er å se nye muligheter innenfor digitalisering, overvåkning, og arbeidsprosesser, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Dette stiller enda større krav til samarbeid mellom aktørene som samles på konferansen.

Sentrale tema som belyses i konferansen er:

  • Myndighetskrav
  • Løsninger på nye innretninger
  • Når gammelt møter nytt – oppgraderinger
  • Trender innenfor sikkerhetssystemer
  • Implementering av sikkerhetssystemer i design og drift