Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Merkevarebygging i fremtidens handel

Nye e-handelsaktører og giganter som Amazon og Alibaba utfordrer både industrien og handelsaktørene. De tradisjonelle verdikjedene er i endring og samspillet mellom aktørene i verdikjedene må endres for å møte den nye hverdagen. Hvem vil lykkes best i det nye landskapet?

Tid: Mandag 20. november kl. 09.00-16.30
Rom: Q6

Dette er utgangspunktet for seminaret "Merkevarebygging i fremtidens handel" på Industri Futurum den 20. november. Vi har satt sammen et program med varehandelskjeder/e-handelsaktører, norske designindustribedrifter og aktører med kunnskap om fremtiden. Aktørene kommer fra flere bransjer blant annet byggevare, interiør- og møbel, sport, tekstil mv.

Mer om bakteppet

Handelen og kundene er ikke det den engang var og fremtiden innenfor dette området kan bli preget av store endringer. Allerede ser vi gamle aktører som endrer seg og nye som har kommet til. Rene netthandelsaktører tar markedsandeler raskt og mangfoldet av tilbydere i alle bransjer vokser. Det er sterk økning i digital investering og kompetanseheving innenfor både kjede- og leverandørindustrien, B2B og B2C. Selskap som ikke har klart å ta innover seg de store endringene de siste årene sliter og aktører som klarer å kombinere tradisjonell handel, digital handel og merkevarebygging lykkes godt.

Endringene drives av både økt etterspørsel, økt konkurranse, stadig mer krevende kunder, krav til kapitalavkastning og stadig raskere tempo i teknologiinnovasjon. Tradisjonell handel med etablerte kontaktpunkter erstattes av handel over de fleste kontaktpunkter kunden har med din bedrift. Den virtuelle og fysiske handelen smelter sammen. Vi hører om Disruption, Omnichannel, Kunstig intelligens, virtual Reality, Big Data, Internet of Things m.m. Uber, Amazon, Alibaba, Google m.fl. endrer tradisjonell handel og tradisjonelle strukturer/bransjer.

Hvem vil lykkes best i det nye landskapet? Hvordan skal vi kombinere digital utvikling og endrede kundepreferanser med merkevarebygging og design? Hvordan skal norske designbedrifter lykkes med å bygge konkurransekraft? Er norsk handel og norsk designindustri klare til å møte den nye utfordringen?

Vi har invitert representanter fra varehandelskjedene/rene ehandelsaktører som Byggmakker og Komplett.no, norske designindustrivirksomheter (Ekornes, Jotun og Swix) og eksperter (bl.a. Google) til å belyse fremtidens handel og hvilke tilpasninger som er nødvendig innen merkevarebygging, struktur, teknologi og kompetanse for å kunne være konkurransedyktig i et marked som er i rask og konstant endring.

Program

(Med forbehold om endringer.)

08.00: Registering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (Rom: Q1).

Oppstart i Q6 kl. 10.40.

10.30: PAUSE
10.40: Handelen

Hvordan vil fremtidens handel bli og hvordan påvirkes norsk designindustri? Om handelens utvikling, digital handel, bransjeglidning, kjedemakt og utenlandske aktører. Tre sentrale handelsaktører forteller hvordan de ser på dette og hvordan dette vil påvirke norsk designindustri.

  • Komplett markedsplass v/ Anton Hagberg, Direktør Marketplace
  • Felleskjøpet Agri, Johan Baklund, Executive VP
  • Byggmakker v/ Knut Strand Jacobsen, adm. dir., Byggmakker Handel AS
12.00: LUNSJ
13.00: Sett utenifra

Hvilke veivalg kan industri/leverandørbedrifter foreta for å lykkes i den endrede konkurransesituasjonen? Hva med merkevarebygging, kompetansebygging, differensieringsstrategier og teknologi.

  • Google Norge v/ Oddgeir Garnes, retailsjef
  • Try reklamebyrå v/ Sindre Beyer, partner
  • Innovasjon Norge v/ Cathrine Pia Lund, divisjonsdirektør
14.30: PAUSE
15.00: Industrien

Hvordan kan norsk design og merkevarer lykkes hjemme og øke norsk eksport? Eksempler fra norske industri/leverandørbedrifter på strategiske veivalg fremover.

  • Kort presentasjon av Veikart for design, merkevare og ferdigvareindustri
  • Ekornes v/ Olav Holst-Dyrnes, adm. direktør
  • Jotun v/ Evie Gaasholt, Marketing Director Scandinavia
  • Swix v/ Åge Skinstad, Director Sport Global
16.30: SLUTT
17.00: Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man! (Rom: Q3)

Industrielt vorspiel v/ Hans-Wilhelm Steinfeld

18.30: Aperitif og middag (felles for Industri Futurum. Rom: Q1)