Innhold

Maskinering og additiv produksjon

Tid: 21. november
Rom: Q2A

Forum for maskinering og additiv tilvirkning skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding og teknikker for bygging av objekter i fast materiale med utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller.

Vi legger særlig vekt på status og potensiale for additiv tilvirkning. Denne teknologien gjør at vi må tenke nytt og annerledes i hele verdikjeden. Design, funksjon, materialteknologi, prosesskontroll, programvare og grensesnitt mot maskinering og støping er elementer i sakskomplekset.

Vi er godt i gang med et program til Industri Futurum som vi håper vil fenge.
Foreløpige programposter er:

  • Nytt nasjonalt senter for vareproduserende industri
  • Revolve NTNU
  • Additiv tilvirkning av hjelpeverktøy

  • Materialegenskaper ved additiv tilvirking i metall
  • Ny 3D printer på Raufoss

  • 5-akse maskinering
  • Rimelige software løsninger for CNC maskinering og 3D printere
  • Additive produksjonsmetoder og støping
  • Status og eksempler innen additiv produksjon

Vi starter i år med en bred presentasjon av additives teknologi – fra design til produkt, og med ulike materialløsninger. I tillegg tilbyr vi som vanlig oppdatering på maskineringsfeltet - med aktuelle foredragsholdere fra industri og kunnskapsmiljøer.