Innhold

Manufacturing Futurum

Sammen om innovasjonskraft for avansert og banebrytende vareproduksjon!

Tid: Tirsdag 21. november kl. 08.00-14.30
Rom:
Q4

Hvordan skal industri, kunnskapsaktører og myndigheter jobbe sammen om et teknologisk konkurransedyktig "manufacturing futurum"? I denne sesjonen legger bransjeforeningen Teknobedriftene frem sitt veikart for vareproduksjon, og vi får presentert nye virkemiddelgrep for å styrke den industrielle innovasjonstakten i overgangen til digitalisert produksjon.

Foreløpig program:

08.00: Næringsminister Monica Mæland: Industritalen (felles for Industri Futurum)
09.00: Del 1
 • Industrisamtalen: Næringsministeren har med Industrimeldingen etablert et nytt Industriråd med representanter fra industri, kunnskap og organisasjonsliv. Vi åpner med en industrisamtale om fremtidens industri – med næringsminister Monica Mæland, Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og andre deltakere fra Industrirådet
 • Presentasjon av Veikartet for Teknobedriftene, ved styreleder i Teknobedriftene - Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar
10.30: Pause
11.00: Del 2 - Norsk Katapult – et nytt virkemiddel skreddersydd for industri

Presentasjon av konseptene for den/de første industrielle katapultene v/ Espen Susegg, adm. dir., SIVA

12.00: Lunsj
1300: Del 3
 • SFI Manufacturing – Maturity mapping
  - Sverre Gulbrandsen-Dahl, sjefforsker Sintef Raufoss Manufacturing og senterleder SFI Manufacturing
  - Bedriftscase: Hvordan tar bedriften dette videre i egen butikk?
 • NFR og Innovasjon Norge som endringsagenter for fremtidens industri
  NFR-representant og Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge
 • Virkemiddelsamtale
  Sammen om et krafttak for industri, med NFR, Siva og Innovasjon Norge. Samtalen ledes av Knut E. Sunde, direktør - Norsk Industri
14.30: Slutt