Innhold

Manufacturing Futurum

Sammen om innovasjonskraft for avansert og banebrytende vareproduksjon!

Tid: Tirsdag 21. november kl. 08.00-14.30
Rom:
Q4

Programmet for konferansesporet Manufacturing Futurum, 21. november på Gardermoen er nå klart. Manufacturing Futurum handler om teknologi og virkemidler, og tar utgangspunkt i teknologibedriftenes perspektiver om teknologi og utvikling. Vi stiller spørsmålet – hvordan kan vi sammen ta et krafttak for flere manufacturing vinnere i fremtiden?

Konferansen starter med Industrisamtalen, med Næringsminister Monica Mæland og representanter fra næringsministerens samarbeidsforum for Industri – ved Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, og Alexandra Beck Gjørv, konsernsjef i Sintef (ikke bekreftet).

På konferansesporet får du også høre:

 • John-Arne Røttingen, adm. dir. Forskningsrådet – om Forskningsrådets rolle som endringsagent for industri
 • Espen Susegg, adm. dir. Siva, om Norsk Katapult – et nytt og skreddersydd virkemiddel for industri
 • Arnt Dahle, styreleder i bransjeforeningen Teknobedriftene – presenterer Teknobedriftenes Veikart – Manufacturing Futurum
 • Mona Skaret, dir. for vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge, forteller om Innovasjon Norges rolle som endringsagenter for industri
 • Sverre Gulbrandsen-Dahl, SFI Manufacturing/Sintef Raufoss, presenterer resultater fra studiet Digital Maturity Mapping
 • På konferansesporet presenteres også nyutnevnt(e) katapult(er) for industri

Program

08.00: Næringsminister Monica Mæland: Industritalen
09.00: Del 1
 • Industrisamtalen: Næringsministeren har med Industrimeldingen etablert et nytt Industriråd med representanter fra industri, kunnskap og organisasjonsliv. Vi åpner konferansen med en industrisamtale om fremtidens industri – med næringsminister Monica Mæland, og representanter fra Industrirådet ved Stein Lier-Hansen (adm. dir. Norsk Industri) og Alexandra Beck Gjørv (konsernsjef, Sintef (ikke bekreftet)). Samtalen ledes av Knut E. Sunde, Norsk Industri.
 • Forskningsrådets rolle som endringsagent for industri v/ John-Arne Røttingen, adm. dir., Norges Forskningsråd
 • Norsk Katapult – et nytt virkemiddel skreddersydd for industri v/ Espen Susegg, adm. dir., SIVA
10.30 PAUSE
11.00: Del 2
 • Veikart for Teknobedriftene v/ Arnt Dahle, styreleder i bransjeforeningen Teknobedriftene
 • Presentasjon av nyutnevnt(e) katapult(er) for industri
12.00: LUNSJ
13.00: Del 3
 • Digital Maturity Mapping – en analyse av SFI Manufacturing bedriftenes digitale modenhet v/ Sverre Gulbrandsen-Dahl, sjefforsker Sintef Raufoss Manufacturing og senterleder SFI Manufacturing
  • Bedriftscase: Hvordan tar bedriften dette videre i egen butikk?
 • Innovasjon Norges rolle som endringsagenter for industri v/ Mona Skaret, dir. for vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge
 • Virkemiddelsamtale: Med Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Norges Forskningsråd, Mona Skaret (Innovasjon Norge) og Espen Susegg (SIVA). Anført av direktør Knut E. Sunde fra Norsk Industri.
14.30: Slutt
Lag din egen konferanse

Er du først påmeldt til Manufacturing Futurum, kan du også få med deg foredrag fra de andre arrangementene på Industri Futurum, f.eks. Lettmetallkonferansen, Maskinering og additiv produksjon eller NFA Robotics. Du kan også melde deg på til dag 1 og få med deg enda flere arrangement.

> Se alle arrangement