Innhold

Lettmetallkonferansen

Lettmetallkonferansen gir en unik innsikt i lettmetallers rolle i store deler av norsk industri.

Tid: Tirsdag 21. november kl. 08.00-15.00
Rom:
Q3

Fra Hydros investering i banebrytende smelteteknologi på Karmøy til produksjon av skreddersydde komponenter og produkter for krevende kunder innenfor bilindustri, romfart og flyindustri. Eller til satsing på fornybar energi og utbygging av vindmøller. Det grønne skiftet er tuftet på effektiv ressursbruk og sirkulærøkonomi. Hvordan kan vi bli enda bedre på gjenbruk fra lettmetallsindustri?

På konferansen får du høre innlegg fra den globale teknologifronten på lettmetaller, fra akademia til industri.

Foreløpig program

08.00: Næringsministeren hodler innlegg (felles for Industri Futurum)
09.00: NAPIC og TotAl-Gruppen; hva skjer i nettverkene?
09.45: Produkteksempler
  • Fra sektorene energi, maritim, møbel, automotive, infrastruktur
12.00: Lunsj
13.00: Produkteksempler (forts.)
14.00: Paneldebatt
  • Hvordan øke anvendelsen av aluminium innen "nye" sektorer? (deltakere fra både leverandører og potensielle brukere av aluminium)
15.00: Ferdig

 

Om NAPIC

NAPIC (NTNU Aluminium Product Innovation Centre) er et nystartet og tverrfaglig senter ved NTNU. Senteret har som hensikt å skape ny kunnskap om hvordan man kan øke anvendelsen av aluminium i ulike produkter og applikasjoner. Senteret består av seks institutter fra tre ulike fakulteter ved NTNU, som spenner fra material og engineering til design og arkitekt. I tillegg bidrar flere bedrifter, med Hydro i spissen, med kompetanse og finansiering.

I løpet av 2017 har vi som mål å ha ti PhD/postdok stillinger på plass, ca. 25 masterstudenter i gang og 3-5 industriprosjekter. NAPIC er fysisk lokalisert ved institutt for Maskinteknikk og Produksjon, men opererer distribuert.