Innhold

Kjemikaliedagene

Kjemikaliedagene er en årlig konferanse som hvert år samler rundt 200 deltagere fra norsk næringsliv, myndigheter, forskning og konsulentfirmaer.

20. november - Rom Q4
21. november - Rom Q1

Konferansen har befestet seg som det sentrale arrangementet på området, og er en viktig arena for bransjer som berøres av blant annet REACH-regelverket, klassifisering og merking.

Møteleder: Politisk journalist Aslak Bonde

Det kan komme endringer i programmet.

Mandag 20. november

09.00: Felles åpning av Industri Futurum

10.30: Pause og messevandring

10.45: Sofasamtale om kjemikalier

 • Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier- Hansen
 • Avdelingsdirektør Marit Kjeldby, Miljødirektoratet

11.15: Substitusjon

 • Erstatt farlige kjemikalier v/ sjefingeniør Gry Koller, Arbeidstilsynet
 • Prosjekt om substitusjon v/ REACH-spesialist Gøran Wall, GE-healthcare Life Sciences, Uppsala

12.00: Lunsj

13.00: Sikkerhetsdatablader

 • Sikkerhetsdatablader: Hva er hensikten og hva kontrollerer myndighetene? v/ sjefingeniør Gry Koller, Arbeidstilsynet
 • Praktisk bruk av sikkerhetsdatablader i Statoil v/ yrkeshygieniker Bente Blomvågnes-Bakke, Statoil

13.45: Bærekraftige bygg

 • Norwegian Green Builing Council (NGBC) - BREEAM-krav til bygg - Ny manual
 • Veidekke Entreprenør AS - Dokumentasjon i BREEAM, krav til utførende entreprenører
 • coBuilder AS – Digitale verktøy til hjelp for å bygge bærekraftig v/ salgssjef Emir Evlic, coBuilder

14.30: Pause og messevandring

15.00: Sikkerhet – Fellessesjon med Industri Futurum

16.30: Pause

18.00: Pause

18.30: Aperitif og middag

Tirsdag 21. november

08:00: Næringsminister åpner dag 2 (felles for alle arrangement)

09.00: Mor-/barn-undersøkelsen
Hva har vi lært fra studier av miljøgifter i den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) så langt? v/ forsker Gro Dehli Villanger, Folkehelseinstituttet

09.45: God gli uten fluor?

 • Kjemisk arbeidsmiljø og helseeffekter blant profesjonelle skismørere v/ avdelingsdirektør Dag Gunnar Ellingsen, STAMI
 • Hvordan skape bærekraftig skismøring? v/ forskningssjef Christian Gløgård, Swix
 • Hva gjør Skiforbundet? v/ styremedlem Sindre Bergan, Skiforbundet

10.30: Pause og messevandring

11.00: Stuerene metoder

 • Renholdsmidler i sprayform: frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? v/ forsker Raymond Olsen, STAMI
 • Hvordan jobber Lilleborg med forbedringer v/ R&D-manager Margit Anette Bleg Hegna

12.00: Lunsj

13.00: Tar vi plastproblemene på alvor og lar det seg løse?

 • Hvordan jobber myndighetene med plastforsøpling og mikroplast? v/ Hannah Hildonen, Miljødirektoratet
 • En redningspakke for livet i havet v/ generalsekretær Nina Jensen, WWF Verdens naturfond

13.45: Kaffepause

14.00: REACH

 • Settes grenseverdier ulikt i REACH og HMS regelverket v/ fagsjef Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri
 • Nytt om REACH v/ sjefingeniør Eva Haug, Miljødirektoratet

15.00: Konferansen avsluttes