Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Bransjemøte for havnæringene

Bransjemøtet om havnæringene vil sette fokus på hvordan digitaliseringen og automatiseringen av sektorene påvirker bedriftenes praktiske og operative drift, samt hvordan muliggjørende teknologier vil bidra til kostnadseffektive prosjektløsninger.

Tid: 20. november kl. 15.00-16.50
(delta gjerne fra åpningen av Industri Futurum kl. 09.00)
Rom: Terminal 2

Norske havbaserte næringer er verdensledende på sine områder, og sikrer vekst og utvikling langs den norske kysten. Omstillingen som har funnet sted i den tidligere kriserammede offshore-næringen har bidratt til en formidabel nyskaping og innovasjon som nå materialiserer seg gjennom nye og raskere feltutbygginger, økt produktivitet og konkurransekraft og fremtidstro for næringen. Fra samarbeid og teknologioverføring på tvers av olje og gass-, maritim- og havbruksnæringen ser man likeledes konkrete løsninger som Salmars Ocean Farm 1 og flere nyskapende søknader om utviklingstillatelser med teknologi fra olje/gass og maritim bransje.

Program

09.00-14.30: Delta gjerne på Industri Futurum - hovedspor i rom Q1.
Statsminister Erna Solberg holder innlegg kl. 13.30.

15.00: Velkommen
v/ bransjesjefene Runar Rugtvedt og Stål Heggelund

15.05: Aktuelt fra olje- og gassbransjen
v/ Ann-Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass og adm. dir., TechnipFMC Norge

15.15: KonKraft-prosjektet. "Konkurransekraft - Norsk sokkel i endring"
v/ Ann-Christin Andersen

15.30: Status og planer for flytende offshore vind i Norge
v/ Arne Eik, kommersiell leder Hywind, Statoil

15.45: PAUSE

16.00: "Teknologi for individbehandling i oppdrett" – BioSort
v/ Geir Stang Hauge, daglig leder, BioSort

16.15: Automatisering av havbruksnæringen
v/ Steffen Waal, Country Manager, ABB AS

16.30: Standarder innen havbruk
v/ Erik Winther, leder for marked og forretningsutvikling, Standard Norge

16.45: Oppsummering
v/ Ann-Christin Andersen

17.00: Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man!
Industrielt vorspiel v/ Hans-Wilhelm Steinfeld (rom Q3)

18.30: Aperitif og middag (felles for Industri Futurum)

 
Vi minner om styremøte i Norsk Industri Olje & gass kl. 13.00-14.45.