Innhold

Bransjemøte for havnæringene

Bransjemøtet om havnæringene vil sette fokus på hvordan digitaliseringen og automatiseringen av sektorene påvirker bedriftene praktiske- og operative drift samt hvordan muliggjørende teknologier vil bidra til kostnadseffektive prosjektløsninger.

Tid: 20. november
Rom: Terminal 2

Norske havbaserte næringer er verdensledende på sine områder og sikrer vekst og utvikling langs den norske kyst. Omstillingen som har funnet sted i den tidligere kriserammede offshore næringen har bidratt til en formidabel nyskapning og innovasjon som nå materialiserer seg gjennom nye og raskere feltutbygginger, økt produktivitet og konkurransekraft og framtidstro for næringen. Fra samarbeid og teknologioverføring på tvers av olje & gass-, maritim- og havbruksnæringen ser man likeledes konkrete løsninger som Salmars Ocean Farm 1 og flere nyskapende søknader om utviklingstillatelser med teknologi fra olje/gass- og den maritime bransje.