Innhold

Bransjemøte for havnæringene

Bransjemøtet om havnæringene vil sette fokus på hvordan digitaliseringen og automatiseringen av sektorene påvirker bedriftenes praktiske og operative drift, samt hvordan muliggjørende teknologier vil bidra til kostnadseffektive prosjektløsninger.

Tid: 20. november kl. 15.00-16.50
Rom: Terminal 2

Norske havbaserte næringer er verdensledende på sine områder, og sikrer vekst og utvikling langs den norske kysten. Omstillingen som har funnet sted i den tidligere kriserammede offshore-næringen har bidratt til en formidabel nyskaping og innovasjon som nå materialiserer seg gjennom nye og raskere feltutbygginger, økt produktivitet og konkurransekraft og fremtidstro for næringen. Fra samarbeid og teknologioverføring på tvers av olje og gass-, maritim- og havbruksnæringen ser man likeledes konkrete løsninger som Salmars Ocean Farm 1 og flere nyskapende søknader om utviklingstillatelser med teknologi fra olje/gass og maritim bransje.

Program

15.00: Velkommen v/ bransjesjefene Runar Rugtvedt og Stål Heggelund

15.05: Aktuelt fra olje- og gassbransjen
v/ styreleder Ann Christin Andersen (adm. dir., TechnipFMC Norge)

15.15: KonKraft-prosjektet. "Konkurransekraft - Norsk sokkel i endring"
v/ utvalgsmedlem Linn Cecilie Moholt (Adm. dir. Karsten Moholt)

15.30: Standarder innen havbruk
v/ Erik Winter, leder for marked og forretningsutvikling, Standard Norge

15.45: Pause

16.00: "Teknologi for individbehandling i oppdrett" – BioSort
v/ Geir Stang Hauge (Daglig leder, BioSort)

16.15: Automatisering av havbruksnæringen
v/ Steffen Waal, Country Manager, ABB AS

16.30: Status og planer for flytende offshore vind i Norge
v/TBA (Statoil)

16:45 – 16:50 Oppsummering v/ Ann Christin Andersen

17:00: Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man! 
v/ Hans-Wilhelm Steinfeld

 
Vi minner om styremøte i Norsk Industri Olje & gass kl. 13.00-14.45.