Innhold

Arbeidshelse 2017

Du møter blant andre: Berit Svendsen (Telenor), Helge Aasen (Elkem), Jannicke Nilsson (Statoil), Marit Hermansen (Legeforeningen), Sigbjørn Johnsen (Fylkesmannen i Hedmark) og Sigrun Vågeng (NAV).

Er DU fremtidens leder i industrien? Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet?

Tid: Mandag 20. november kl. 09.00-16.30
Rom: Q2B

20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede Arbeidshelsekonferansen:

"Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

Vi har fått med oss en rekke aktører til å belyse denne utfordringen fra flere vinkler. Noen eksempler fra programmet:

Når krisen rammer – når samarbeidet teller!

Konferansen avsluttes med et foredrag som setter fokus på viktigheten av samarbeid og robuste team når krisen rammer. Traumeoverlegen Pål Aksel Næss fra Oslo universitetssykehus vil fortelle om sin erfaring fra blant annet 22. juli om hvordan teamet håndterte en ekstrem situasjon. Han vil også peke på hvordan dette kan ha overføringsverdi til næringslivet.

FORELØPIG PROGRAM

Ordstyrer: Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

08.00: Registrering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (rom: Q1)
10.30: Pause
10.45: Mennesket i fremtidens arbeidsliv
 • Velkommen v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
 • Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? v/ Sigrun Vågeng, direktør NAV
 • Automatisering og menneskelig arbeidskraft v/ Helge Aasen, konsernsjef Elkem ASA
 • Hvordan ivareta helsen til arbeidstakerne? v/ Roger Heimli, nestleder, LO
 • Legeforeningen og arbeidshelse v/ Marit Hermansen, president, Legeforeningen
 • Debatt: Helge Aasen, Marit Hermansen, Roger Heimli og Sigrun Vågeng
12.10: Lunsj
13.00: Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?
 • Innledning v/ Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening
 • Perspektiv og praksis. Visjoner og tanker om ledelse av fremtidens arbeidsplasser v/ Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
 • Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS? v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt
14.30: Pause
15.00: Utenforskapet - kan arbeidsgiverne skape lønnomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?
 • Innledning v/ Cecilie Sjåland, rådgiver for yrkeshygiene, LO
 • Fra flykning til grunder og arbeidsgiver for over 100 ansatte v/ Bardhec Ademaj, West Facility Management
 • Telenor Open Mind v/ Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor Norge
 • Hvordan ser Statoil på mennesket i sin fremtidige organisasjon? v/ konserndirektør/COO Jannicke Nilsson, Statoil ASA
 • Samtale mellom foredragsholderne

Å ruste seg til endring. Hvordan mestre det uventede?
Når utfordringene oppstår, er det for sent å starte treningen. Vi møter Pål Aksel Næss, traumeoverlege, Oslo universitetssykehus som deler erfaringer fra 22. juli 2011.

16.30: Ferdig
17.00: Industrihistorisk vorspiel
18.30: Aperitif og middag (felles for Industri Futurum)

Lurer du på noe? Ta kontakt!