Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass 20.-21. november!

Innhold

Arbeidshelse

Er DU fremtidens leder i industrien?

Mange av oss går på flere konferanser som inspirerer og informerer i løpet av et år. Men har du vært på en konferanse som gjør inntrykk på hvordan du som leder skal ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet?

20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede Arbeidshelse-konferansen: "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

Vi har fått med oss en rekke aktører til å belyse denne utfordringen fra flere vinkler. Noen eksempler fra programmet:

  • Adm. direktør Berit Svendsen, Telenor
  • CEO Helge Aasen, Elkem
  • COO Jannicke Nilsson, Statoil
  • Påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
  • Presidenten i Legeforeningen, Marit Hermanssen.
Når krisen rammer – når samarbeidet teller!

Konferansen avsluttes med et foredrag som setter fokus på viktigheten av samarbeid og robuste team når krisen rammer. Traumeoverlegen Pål Aksel Næss fra Oslo universitetssykehus vil fortelle om sin erfaring fra blant annet 22. juli om hvordan teamet håndterte en ekstrem situasjon. Han vil også peke på hvordan dette kan ha overføringsverdi til næringslivet.

Vi ønsker hjertelig velkommen til Arbeidshelse-konferansen!