Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Topplederforum – en vitamininnsprøytning

Aktuelt

Publisert

Industrisamtale: Fv. Stein Lier-Hansen (adm. dir. Norsk Industri), Olav Tronrud (adm. dir., Tronrud Engineering AS), Næringsminister Monica Mæland, Ann Christin Andersen (adm. dir., TechnipFMC i Norge), Knut E. Sunde (direktør, Norsk Industri). FOTO: Norsk Industri.

Tre medlemmer av næringsminister Monica Mælands topplederforum møtte statsråden til en samtale på Manufacturing Futurum (Industri Futurum).

Temaet for Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, Ann Kristin Andersen, FMC og Olav Tronrud, Tronrud Engineering var industriens digitale omstilling. Knut E. Sunde fra Norsk Industri var møteleder.

Topplederforum er en slags dugnad hvor man spesielt er opptatt av hvordan de små og mellomstore bedriftene skal klare å gjennomføre digitaliseringen, og hvordan tilpasse virkemiddelapparatet til omstillingsprosessen. Næringsministeren mente topplederforumet var en vitamininnsprøytning for henne som politiker. –Alle vil bidra og det kommer mange gode forslag, sa Monica Mæland.

Industrien må raskt øke bruken av digitalisering og ta i bruk de teknologiene som digitaliseringen fører med seg. Det er mange bedrifter som alt har tatt steget inn i den digitale virkeligheten og er klar for å gå videre i omstillingsprosessen. Bedrifter som ikke benytter denne muligheten vil trolig ikke klare å opprettholde konkurransekraften.

Panelet var opptatt av at toppledelse og ansatte på gulvet blir samkjørte og har en felles forståelse av hvordan omstillingen må skje.

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges Forskningsråd snakket om Forskningsrådets rolle som endringsagent for industrien, og administrerende direktør i SIVA Espen Susegg presenterte Norsk Katapult som et nytt virkemiddel skreddersydd for industrien. 

> Første møte i Topplederforum for digitalisering i industrien

> Se bilder fra konferansen