Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Siemens – en digital innovatør

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Siemens er i førersetet når det gjelder utviklingen av ny, fremtidsrettet teknologi. Magnus Edholm fra Siemens gjør sine tanker om fremtidens industrielle produksjon sett i lys av Industri 4.0, under åpningen av Industri Futurum, mandag 20. november.

Magnus Edholm, Siemens

Det globale konsernet satser tungt på å utvikle nye digitale løsninger for alle bransjer i næringslivet.

- Industrien står ovenfor fem hovedutfordringer: "time to market", kvalitet, sikkerhet, økt produktivitet og masseprodusert skreddersøm. I høykostlandet Norge settes det enda større krav til lønnsom drift og vekst i markeder med økende konkurranse fra lavkostland. For å opprettholde konkurransekraften må produktiviteten kontinuerlig forbedres, og her kan digitalisering bidra. Smart utnyttelse av store mengder tilgjengelig data kan skape mange nye muligheter for et så ressursrikt land som Norge, sier Magnus Edholm.

Næringsrettet forskning

Edholm mener det er positivt at Norge har hatt økt fokus på næringsrettet forskning og at det blir tilrettelagt for innovasjon, nytenkning og utvikling. Etablering av klynger og katapulter med kunnskapsbedrifter som lærer av hverandre, er også positivt, men det er alltid rom for forbedring.

Hvilken bestilling ville du gitt myndighetene med hensyn til til rammebetingelser og annen drahjelp fremover?

- Jeg mener det er viktig med et tydelig mål, og en strategi for å nå målet. Målet vil være avgjørende for hvilke rammer vi legger for den videre utviklingen. Regjeringen har bevilget mer midler til næringsrettet forskning og det er viktig at denne økningen fortsetter. De store multinasjonale selskapene kan drive F&U på egen regning. I Norge har vi mindre miljøer og må legge til rette for å etablere nettverk av bedrifter som kan jobbe sammen. Sammen står de sterkere og kan bygge kompetanse og erfaring, slik at de kan utnytte ny teknologi og bevege seg inn i digitaliseringsalderen. Vi må legge til rette for å ta i bruk ny teknologi. Men vi må huske på at oppfinnelser først skaper verdi når de har vært igjennom en vellykket markedsføring. Vi trenger flere vellykkede markedslanseringer, ikke flere oppfinnelser.

Hva er Siemens egen styrke når det gjelder å være en innovatør i den digitale utviklingen?

- Siemens er et stort globalt selskap. Dette gir oss fordelen med å ha ressurser og muligheter til å utvikle fremtidsrettet teknologi, sier Magnus Edholm.

Siemens satser tungt på å utvikle nye digitale løsninger for alle bransjer i næringslivet. Etter at man har elektrifisert og automatisert, kan digitalisering løfte produktiviteten og effektiviteten ytterligere. Med selskapets åpne skybaserte operativsystem, MindSphere, kan man hente data som deretter kan analyseres i Siemens og andres applikasjoner. Verdien er å bruke analysedata til å forbedre produkter og produksjonsprosesser.

- Vi har ingeniørkunnskap og digital kunnskap som kombinert gjør at vi kan bidra med løsninger som kan øke effektiviteten gjennom hele verdikjeden, fra design til produksjon og drift til og vedlikehold, fastslår Edholm