Innhold

Opplev næringsministerens Industritale på Industri Futurum

Næringsminister Monica Mæland holder innlegg på fjorårets konferanse.

Næringsminister Monica Mæland holder innlegg på fjorårets konferanse.

Næringsminister Monica Mæland åpner dag 2 på Industri Futurum med sin Industritale, om de store linjene for fremtidens industri – og om regjeringens planer for oppfølging av Industrimeldingen.

Et av oppfølgingspunktene fra Industrimeldingen er etableringen av et Industriråd, med representanter fra industri, kunnskaps- og organisasjonsliv. På konferansesporet Manufacturing Futurum vil næringsministeren, Stein Lier-Hansen og andre deltakere fra Industrirådet også delta i industrisamtale om fremtidens industri, og om ambisjonene med Industrirådet.

Lier-Hansen sier følgende om forventningene til samarbeidet i Industrirådet:

- Industrirådet skal være en arena hvor industrien selv kan løfte frem viktige teknologi- og konkurransefaktorer for en fremtidsrettet industri. Vi har mye å lære av hvordan andre land har jobbet strategisk med dette, men vi har også mye bra å bygge videre på - som god delingskultur og erfaring med nettverksbasert innovasjon. I Industrirådet er både våre fremste teknologiske kunnskapsinstitusjoner, og en rekke avanserte produksjonsbedrifter representert. Dette blir en viktig arena for å løfte frem ulike aspekter av teknologi og industri, og om kompetansen som må på plass for å sikre flere industrivinnere i fremtiden.

Industrirådet etableres i løpet av høsten, og mål og arbeidsform vil etter planen være klart før Industri Futurum i november. Industrimeldingen sier følgende om Industrirådet:

"Regjeringen vil legge til rette for drøftinger rundt digitaliseringsutfordringene i industrien gjennom at næringsministeren etablerer et forum for samarbeid mellom myndigheter, toppledere i industrien, kunnskapsmiljøer og partene i arbeidslivet – etter inspirasjon fra blant annet det tyske industri 4.0-initiativet. Formålet er å drøfte utfordringer for å få til mer digitalisering i industrien, utvikle en felles forståelse av ulike aktørers rolle og ansvar, og få innspill til videre politikkutvikling".

Hør hva næringsministeren mener er det viktigste å fokusere på fremover for industrien.