Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Ny studie: Hvordan skaffer de beste bedriftene seg konkurransekraft igjennom digitalisering?

Gaute Knutstad, forskningssjef, SINTEF Manufacturing presenterer rapporten "Lær av de beste" på Industri Futurum 2020. Foto: Norsk Industri

Gaute Knutstad, forskningssjef, SINTEF Manufacturing presenterer rapporten "Lær av de beste" på Industri Futurum 2020. Foto: Norsk Industri.

Dette er hovedspørsmålet som diskuteres i denne rapporten fra SINTEF som ble lagt frem under Topplederforumet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Oslo 21. januar.

I mars 2019 fikk SINTEF i oppgave fra næringsministerens Topplederforum for digitalisering i industrien å utforske hvordan den norske arbeidslivsmodellen utgjør et konkurransefortrinn for industriell digitalisering.

– Vi ønsker å dykke ned i ledende norske industribedrifter, for å lære hvordan de får verdiskapingseffekt av digitale verktøy, sa næringsminister Røe Isaksen da han beskrev oppdraget.

Reisen etter gikk som følger: SINTEF gjennomførte dybdeintervjuer av nøkkelpersoner i 33 ledende industribedrifter. Til sammen ble det gjennomført over 170 intervjuer, som ble drøftet i flere omganger i møter i Topplederforum og en tilknyttet ekspertgruppe.

Resultatene fra arbeidet ble lagt fram under Topplederforumet 21. januar, og blir lansert på Industri Futurum, årets industrikonferanse dagen etter.

Resultater

Rapporten "Lær av de beste" viser at den norske modellen gir industribedrifter en uvurderlig drahjelp i digitalisering for økt konkurransekraft:

 • Vi har en tillitsbasert bedriftskultur
 • Med flat struktur og små forskjeller
 • Driftsnær ledelse
 • Høy teknologiaksept
 • Og stor grad av endringsvilje og evne
 • Digitalisering forsterker og forsterkes av den norske modellen
Fem viktige funn

Viktige funn som kommer ut av rapporten om industriell digitalisering er:

 1. Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale arenaer er avgjørende for å kartlegge ny teknologi og leverandører.
 2. Driftsnær ledelse er avgjørende, og medarbeideres eget engasjement og kunnskapstørst øker bedriftenes muligheter for å fange opp ny teknologi og nye forretningsmodeller.
 3. Innhenting av spisskompetanse til egen virksomhet som bidrag til systematisk konseptutvikling, gir stor effekt.
 4. Bedriftene har gode erfaringer med å implementere noen få teknologier av gangen, for å sikre en vellykket digitalisering.
 5. Digital transformasjon forsterker den norske modellen og verdiskapingen.
Rapporten gir viktig kunnskap

– Digitaliseringen kommer fort, og gir mange muligheter. Vi trenger å lære av de beste, hvordan de skaffer seg konkurransekraft i og gjennom digitalisering. Deres erfaringer kan bane vei for andre bedrifter, som for eksempel er i startfasen av en digital reise. Derfor er vi glade for å legge frem denne rapporten i dag, sier Gaute Knutstad i SINTEF.

 – Mange rapporter om digitalisering handler om teknologiene i seg selv og har eksempler fra andre land. Denne rapporten gir oss viktig kunnskap om hvordan gode norske industribedrifter i praksis arbeider for å få verdiskapingseffekt av digital teknologi. Undersøkelsen utgjør også et viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vårt store konkurransefortrinn

– Denne rapporten bekrefter vår hypotese om at den norske modellen på virksomhetsnivå gir oss et unikt fortrinn i digitaliseringen. Nøkkelen ligger i å gi de ansatte frihet til å leke og teste gjennom prøving og feiling i småskala prosjekter på fabrikk. Slik slipper de å gå omveien om lange beslutningsprosesser i konsernledelse og styrer. På denne måten vinner fabrikken erfaringer som de kan videreutvikle og oppskalere i andre prosjekter, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Oppdragsgivere for rapporten er Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Industri.

Bedrifter som var med i studien var blant annet Benteler, Ekornes, Flokk, GKN Aerospace, Hexagon Ragasco, Hydro, Kongsberg Maritime, Kværner, Nammo, Optimar, Plasto, Siemens, Tronrud Engineering og Yara.

> Last ned sammendrag

Kontaktpersoner